attēls

2018. gada valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklāto projektu pieteikumu konkursi noslēgušies ar Ekonomikas ministrijas 2018. gada 11. un 12. decembrī nosūtītajiem lēmumiem par finansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai, kā arī par projektu noraidīšanu. Kopā četros izsludinātajos valsts pētījumu programmas “Enerģētika” konkursos kopā tika iesniegti 18 projektu pieteikumi, kuri pēc administratīvo kritēriju izvērtēšanas tika nodoti zinātniskajai ekspertīzei starptautiskajiem ekspertiem. Pēc zinātniskās ekspertīzes virs kvalitātes sliekšņa novērtētie projektu pieteikumi tika nodoti nozares specifisko kritēriju izvērtēšanai. Pēc visiem veiktajiem izvērtējumiem tika atbalstīti katrā konkursa uzdevumā visaugstāko novērtējumu ieguvušie projektu pieteikumi. Kopā finansējums tika piešķirts 11 projektu īstenošanai.

Kā iepriekš ziņots, Latvijas Zinātnes padome 2018. gada 11. oktobrī izsludināja trīs valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklātu projektu pieteikumu konkursus, bet 2018. gada 12. oktobrī - vienu atklāta projektu pieteikumu konkursu:

1. Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars

2. Energoefektivitāte

3. Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus

4. Atjaunojamie un vietējie energoresursi

Ar programmas konkursu mērķiem, uzdevumiem, rezultātiem, specifiskajiem kritērijiem, kā arī konkursa organizāciju, projektu pieteikumu noformēšanu  un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izmantošanu iespējams iepazīties ŠEIT.

Valsts pētījumu programma “Enerģētika” ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai enerģētikas nozarē ar mērķi veicināt tās attīstību. Programma apstiprināta ar Ministru kabineta 2018. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 462 "Par valsts pētījumu programmu "Enerģētika"".

Zinātniskās darbības likums nosaka, ka valsts pētījumu programmu mērķus un uzdevumus nosaka nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Nozaru ministrijas valsts pētījumu programmu projektu konkursa kārtībā var piešķirt valsts pētījumu programmu projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un projektu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību nosaka 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība”.

Valsts pētījumu programmā sasniegtie rezultāti:

NEKP

Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti

Prezentācija

INFRA

Ilgtspējīga Latvijas energosistēmas attīstība un integrācija Eiropā (FutureProof)

Prezentācija

Latvijas dabasgāzes infrastruktūras attīstības tendences, izaicinājumi un risinājumi (LAGAS)

Prezentācija

Inovatīvas viedo tīklu tehnoloģijas un to optimizācija (INGRIDO)

Prezentācija

EE

Latvijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu attīstība

Prezentācija

Ceļvedis uz energoefektīvu Latvijas nākotni (EnergyPath)

Prezentācija

Energoefektivitātes rīcībpolitikas novērtējums un analīze

Prezentācija

Ēku energoefektivitātes tehnoloģisko risinājumu uzlabošana

Prezentācija

AER

Latvijas atjaunojamo energoresursu ražošanas un izmantošanas ekonomiskā potenciāla novērtējums un politikas rekomendāciju izstrāde

Prezentācija

Ilgtspējīga un atjaunīga transporta politikas formulēšana Latvijā (akronīms - 4muLATe)

Prezentācija

Inovatīvi risinājumi un rekomendācijas Latvijas vietējo un atjaunojamo energoresursu apguves palielināšanai (RTUAER)

Prezentācija