attels

“Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” ir biznesa atbalsta organizācija ar mērķi veicināt izaugsmi un starptautisko sadarbību komersantiem, kas darbojas “zaļo” un “viedo” tehnoloģiju sektoros.
 

Klasteris ietver Latvijai ilgtspējīgai attīstībai nozīmīgus sektorus, kas vienlaicīgi ir arī viedās specializācijas stratēģijas prioritārās nozares:

  • mašīnbūve un aparātbūve;
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un kosmosa tehnoloģijas;
  • energoefektīvas būves;
  • efektīva ražošana un videi draudzīgi izejmateriāli.

 

Klasteris ir atbalsts biznesa attīstībai, nodrošinot efektīvu sadarbības tīklu komersantu, izglītības un pētniecības organizāciju un biznesa atbalsta organizāciju starpā.
attels

Klasteris ir saņēmis Eiropas Klasteru   

Izcilības iniciatīvas bronzas novērtējumu        

 

Kontaktinformācija:

 

Kontaktpersona: Salvis Roga (salvis@greentechlatvia.eu

Tel.nr. +371 28663400

Mājaslapawww.greentechlatvia.eu

Vienotais e-pasts: info@greentechlatvia.eu