Latvijas uzņēmēju pieredze rāda, ka realitātē pastāv ierobežojumi (piemēram, šķēršļi piedaloties valsts pasūtījumos/iepirkumos, papildus kontroles pirms preču laišanas tirgū vai sarežģījumi ar PVN atmaksu un tml.), kas liedz pilnvērtīgi izmantot ES Vienotā tirgus potenciālu.

Lai apkopotu informāciju par gadījumiem, kas liedz veikt pārrobežu darbības Eiropas Savienības, kā arī sniegtu atbalstu risinājuma rašanā Latvijas uzņēmējiem, portāls Tava Eiropa piedāvā anonīmu atsauksmju sniegšanas anketu, ar kuras palīdzību ikviens uzņēmējs vai iedzīvotājs tiek aicināts ziņot par šķēršļiem, kas rodas ikdienā strādājot, mācoties vai dzīvojot kādā no ES dalībvalstīm.

Informācija sniegs ieskatu pašreizējā situācijā pārrobežu darbībā un dod iespēju uzņēmējiem risināt saistītos jautājumus ar kompetentu iestāžu palīdzību.

Ziņo par šķēršļiem