Latvijas uzņēmēju pieredze rāda, ka realitātē pastāv ierobežojumi (piemēram, šķēršļi piedaloties valsts pasūtījumos/iepirkumos, papildus kontroles pirms preču laišanas tirgū vai sarežģījumi ar PVN atmaksu un tml.), kas liedz pilnvērtīgi izmantot Eiropas Savienības Vienotā tirgus potenciālu.

Lai apkopotu informāciju par gadījumiem, kas liedz veikt pārrobežu darbības Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīs, kā arī sniegtu atbalstu risinājuma rašanā Latvijas uzņēmējiem, Ekonomikas ministrija ir izveidojusi anketu, ar kuras palīdzību aicinām ziņot par situācijām, kas rodas ikdienā strādājot ārpus Latvijas tirgus.

Informācija sniegs Ekonomikas ministrijai ieskatu pašreizējā situācijā pārrobežu darbībā un dod iespēju uzņēmējiem risināt saistītos jautājumus ar kompetentu iestāžu palīdzību.

Ziņot par šķērsli