Līdz pārejas perioda beigām, tas ir līdz 2020.gada 31.decembrim, darbojas tādi paši nosacījumi kā līdz šim. Kā ceļošanas dokumentu joprojām var izmantot ID kartes, taču, lai nerastos pārpratumi, iesakām ceļojumā uz Apvienoto Karalisti līdzi ņemt pasi. Pēc pārejas perioda beigām, ceļotājiem, kas dosies uz Apvienoto Karalisti būs jārēķinās ar papildu laiku un pārbaudēm, gan organizējot savu ceļojumu, gan faktiski dodoties tajā.

Breksit ietekmē gandrīz visus ar ceļojumu organizēšanu saistītos jautājumus un viens no būtiskākajiem ir avio lidojumi.

Gan uz ceļotājiem, kas plāno doties (privātām vai darba vajadzībām) no Apvienotās Karalistes uz ES (un otrādi) izstāšanās dienā vai pēc tās, gan uzņēmumiem, kas sniedz kompleksus un saistītus tūrisma pakalpojumus, ir attiecināms tikai viens, bet būtisks nosacījums - veikt ceļojuma apdrošināšanu maksātnespējas gadījumā, kas izriet no 2018.gada 26.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.380 iestrādātā ceļotāju tiesību aizsargmehānisma. ES tiesību akti paredz pienākumus tiem, kuri organizē kompleksos ceļojumus, aizsargāt ceļotājus pret tūrisma operatoru maksātnespēju. Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES tūrisma operatoriem (ceļojums) vairs automātiski netiks piemērots pienākums aizsargāt ceļotājus pret organizatora maksātnespēju, gadījumos, kad operators veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē. Tomēr, ja šāds operators piedāvā Latvijas tirgū savus pakalpojumus, tam ir jāreģistrējas Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzturētajā Latvijas tūrisma aģentu, tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, datubāzē, kā arī jānodrošina aizsardzība maksātnespējas gadījumā.

Turklāt, ja ceļotāji iegādājas komplekso pakalpojumu no operatoriem, kuri uzņēmējdarbību veic trešā valstī ar ES reģistrētu mazumtirgotāju starpniecību, operatora pienākumu sniegt komplekso pakalpojumu un garantijas par veikto maksājumu atmaksāšanu un ceļotāja repatriāciju nodrošina mazumtirgotājs, ja vien mazumtirgotājs nepierāda, ka šos pienākumus pilda operators. Faktiski tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājam, pērkot ceļojumu no Apvienotajā Karalistē bāzētas (reģistrētas) ceļojuma aģentūras vai operatora, ir jāpārliecinās par to, vai viņam tiek nodrošināta ceļojuma apdrošināšana maksātnespējas gadījumā (vai tiek atgriezta iemaksātā nauda vai veikta repatriācija) un vai tas ir reģistrējies Latvijas tūrisma aģentu, tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, datubāzē. Patērētāji ir aicināti iegādāties ceļojumus no tādiem ceļojuma organizatoriem un pārdevējiem (tai skaitā Apvienotās Karalistes), kas ir reģistrēti minētajā datubāzē.

Sākot ar 2021.gada 1.janvāri Apvienotās Karalistes pilsoņi, dodoties uz ES, tiks uzskatīti par trešo valstu piederīgajiem un uz viņiem attieksies Šengenas zonas robežu pārbaudes. Jaunākie ES sagatavotības likumdošanas pasākumi nodrošina, ka no 2021.gada 1.janvāra Apvienotās Karalistes pilsoņi tiks atbrīvoti no prasības saņemt vīzas, gadījumā, ja tiek šķērsota ES robeža īslaicīgas uzturēšanās gadījumos (jebkurā gadījumā - līdz 90 dienām 180 dienu periodā).

Paredzamās izmaiņas pēc pārejas perioda beigām ceļotājiem veidos zināmas neērtības.

Tūrisma nozare Latvijā kopumā ir gatava jebkurām izmaiņām, jo pēc būtības tiek piemēroti gandrīz identiski nosacījumi, kādi tie ir trešās pasaules valstīm. Latvijas ārējā robeža ar Krieviju ir arī ārējā robeža ar ES, līdz ar ko tūrisma nozare pārzina nosacījumus, kas jāievēro, apkalpojot vai organizējot uz/no braucienus uz valstīm, kas nav ES.