Vadlīnijas

Vispārējas vadlīnijas uzņēmumu darba organizēšanai:

 

Papildu ieteikumi dažādu nozaru uzņēmumiem:

 

Ieteikumi tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

 

Papildu informācijas avots:

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). COVID-19 rekomendācijas darba devējiem un darba vietām (COVID-19: gudance for the workplace). 14.04.2020. https://osha.europa.eu/lv

Lapas informācija atjaunota:    12-10-2020