Izstrādāti vairāki iniciatīvas “Konsultē vispirms” dizaina grafiskie elementi.

Piemērus to lietojumam (roll-up baneru, vadlīniju, dalības apliecinājumu, labo piemēru plakātu maketos) var apskatīt šajos paraugos:

 

Roll-up baneris Vadlīnijas Dalības
apliecinājums

Labo piemēru
plakāts

att

 

att

 

att

 

     
     
     

 

 

 

Aicinām uzraugošās valsts iestādes, kas pievienojušās sadarbības memorandam par iniciatīvas "Konsultē vispirms" principu ieviešanu savā darbā, izmantot “Konsultē vispirms” dizaina grafiskos elementus, papildinot ar tiem valsts pārvaldes iestāžu vienoto vizuālo grafisko standartu.

 

Sagataves un grafiskie elementi izmantošanai dažādos  kanālos – paziņojumos medijiem, veidlapās, prezentācijās, e-pastu saziņā, komunikācijai sociālajos medijos u.c., tostarp A5 plakāts, ko var izmantot uzlīmju dizainā vai izdrukāt izvietošanai klientu zālē, lejuplādējami te: 

  1. Apliecinājums (formāts - A4)
  2. Roll-up baneri (1x2 metri)
  3. E-pasta reklāmkarogi
  4. Plakāti (formāts - A5)
  5. Plakāti (formāts - A2)
  6. Veidlapa (formāts -A4)
  7. Microsoft Powerpoint sagatave
  8. Grafiskie elementi: