ierednis eno

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Biznesa savienību, Latvijas Finanšu nozares asociāciju un Junior Achievement Latvia ik gadu rīko iniciatīvu "Ierēdnis ēno uzņēmēju". Šogad iniciatīva norisinās no 13. jūnija līdz 16. oktobrim


Pieteikšanās veidlapa ierēdņiem un valsts pārvaldes darbiniekiem:

(24.04.-29.09.)

Pieteikšanās ir noslēgusies! Paldies par dalību!

Pieteikšanās veidlapa uzņēmējiem:

(10.05.-29.09.)

Pieteikšanās ir noslēgusies! Paldies par dalību!


Informācija par iniciatīvu

Iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju” notiek sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Latvijas Biznesa savienību (LBS), Junior Achievement Latvia un Finanšu nozares asociāciju.

Iniciatīvas mērķis ir tiesību aktu izstrādātājam un īstenotājam novērtēt sevis un savas iestādes radītā regulējuma darbību tieši pie lietotāja, kā arī apmainīties ar pieredzi. Iniciatīvas ietvaros ar ierēdni saprotams jebkurš valsts pārvaldes darbinieks, ne tikai amatpersona. 

Dalība iniciatīvā ir uzņēmēja papildu iespēja saņemt individuālu konsultāciju. Uzņēmējs iniciatīvas laikā var pieteikt savu ideju vai problēmjautājumu un nepastarpināti piedalīties tā risināšanā sadarbībā ar atbildīgo valsts pārvaldes darbinieku.  Uzņēmējs var izvēlēties “ēnošanai” vairākus ierēdņus, kuri vienlaicīgi apmeklēs uzņēmumu. Dalība iniciatīvā ir arī lieliska iespēja valsts pārvaldes darbiniekam iepazīties ar uzņēmēja pieredzi un izaicinājumiem, kā arī novērtēt savas iestādes veidotā regulējuma piemērošanu praksē. 

Iniciatīvas prototips izstrādāts Valsts kancelejas valsts pārvaldes administratīvā sloga mazināšanas Inovācijas laboratorijā, līdzdarbojoties visu iesaistīto pušu ekspertiem. 

Iniciatīvas “Ierēdnis ēno uzņēmēju“ laikā tiek saņemti vērtīgi uzņēmēju ierosinājumi valsts pārvaldes procesu uzlabošanai dažādās jomās. Tikšanos laikā saņemti dažādi uzņēmēju problēmjautājumi un priekšlikumi labāka regulējuma izstrādē un valsts atbalsta programmu pilnveidošanas iniciatīvas. Visi pieteiktie problēmjautājumi ir izvērtēti, vairums no tiem ir atrisināti vai virzīti tālāk, meklējot atbilstošāko risinājumu, kā arī notiek nepārtraukts darbs pie uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas un valsts atbalsta instrumentu pilnveides. 

Zemāk esošās informācijas aktualizēšanai vai komentēšanai aicinām sazināties ar mums:  

 • Nepieciešams veicināt godīgu konkurenci uzņēmējiem; 

 • Individuālas konsultācijas uzņēmumiem par pieejamajiem atbalstiem; 

 • Banku sektora iesaiste uzņēmumu kreditēšanas uzlabošanā; 

 • Lielo uzņēmumu apmācība par ilgtspējas prasībām no Eiropas Savienības; 

 • Akreditācijas standartu salāgošana ar nozari; 

 • Tūrisma, viesnīcu, restorānu un sabiedriskās ēdināšanas nozares nodokļi; 

 • Informācijas sniegšana 3.pensiju līmeņa potenciālajiem pensiju plāna dalībniekiem, pensiju plāna dalībniekiem un papildpensijas saņēmējiem; 

 • Samazinātas PVN likmes ieviešana sabiedriskās ēdināšanas sektorā; 

 • Nepieciešami kontroles risinājumi attiecībā uz transportlīdzekļu masu un autoceļu lietošanas nodevas samaksu; 

 • Nepieciešams augstākās izglītības eksports, īpaši IKT jomā. Samazinās Latvijā studējošo skaits, nav citas iespējas, kā eksportēt pakalpojumu un piesaistīt studentus no trešajām valstīm; 

 • Jaunuzņēmumiem, piedaloties es līmeņa projektos, nav iespējams piesaistīt nepieciešamo līdzfinansējumu; 

 • “Vaučeru'” ieviešana sabiedriskās ēdināšanas jomā; 

 • Valsts protekcionisms enerģētikas nozarē; 

 • Nepieciešams samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru un stiprināt godprātīgas uzņēmējdarbības praksi dažādās ekonomikas nozarēs, tostarp arī būvmateriālu ražošanas jomā; 

 • Karteļi būvniecības iepirkumos, līdz ar to ļoti grūti piedalīties iepirkumos; 

 • Esošā likumdošana veicina decentralizāciju (siltumapgādē); 

 • Liels administratīvais slogs uzņēmējiem pārskatu iesniegšanai dažādām iestādēm, norādot vienu un to pašu informāciju; 

 • Problēma ar nepamatotu pašvaldību kapitālsabiedrību iesaisti biznesā jomās, kur pakalpojumu var līdzvērtīgā apjomā un par konkurētspējīgu cenu nodrošināt privātais sektors; 

 • Efektivizācijas un pakalpojuma caurskatāmības nolūkos būtu nepieciešams ieviest obligāto veselības pārbaužu (OVP) reģistru un procesēšanu “E-veselība” portālā; 

 • Vides atļauju (t.sk. piesārņojošo darbību veikšanai) izsniegšanas procesa efektivizēšana, t.sk. termiņu pārskatīšana/samazināšana; 

 • Uzņēmumu reģistra (UR) pakalpojumu attīstība, iespēja apvienot pamatkapitāla apmaksu, bankas konta atvēršanu un uzņēmuma reģistrāciju vienā elektroniskā pakalpojumā; 

 • UR vajadzētu veidot standartiem atbilstošus API; 

 • Nepieciešams UR reģistrācijas e-pakalpojumus papildināt ar attālinātās konta atvēršanas funkcionalitāti; 

 • Nepieciešams vienkāršot UR nepubliskās daļas dokumentu pieprasīšanu. 

Dalībnieki: 

 

 

111
111
9
10
8
7
6
5
3
111
111
111
111
111
111
1akvaparks
nemo
1
2
4
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111

 

Galerija:

Iniciatīva

Sadarbības partneri:

valsts kanceleja
LDDK
JA Latvia
Latvijas biznesa savienība
finanšu nozares asociācija

Papildus informācijai lūdzam sazināties ar: