123

Ministru kabinets š.g. 10. janvāra sēdē atbalstīja jaunu Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto Atveseļošanas fonda atbalsta programmu uzņēmējiem “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”, kuras ietvaros komersantiem būs pieejams atbalsts jaunu programmatūru un iekārtu ieviešanai uzņēmumos, nodrošinot iekšējo procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanā.

Digitalizācija šodien ietekmē visas ekonomikas nozares un maina mūsu dzīvi, darbu un saziņu. Digitalizācijas jautājumus īpaši aktualizēja Covid-19 pandēmija, apliecinot, cik aktuāla gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem ir spēja adaptēties un izmantot digitālos pakalpojumus, rīkus un piemēroties mainīgajiem apstākļiem kopumā. Tādēļ Atveseļošanas fonda ietvaros kā viena no EM galvenajām prioritātēm definēta atbalsts uzņēmējdarbības digitālajai transformācijai, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstība,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Jaunās programmas ietvaros komersanti varēs saņemt atbalstu administratīvo, personāla vadības, pārdošanas, resursu pārvaldības, datu pārvaldības, transporta un loģistikas, ražošanas un kvalitātes kontroles, operatīvās vadības (biznesa vadība, biznesa analītika, lielo datu analītika u.c.), stratēģiskās vadības procesu un citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšanai.

Atbalsts tiks piešķirts grantu vaučera veidā:

  • mikro un maziem komersantiem būs pieejams mazais vaučeris līdz 5000 EUR,
  • MVU, lieliem komersantiem, NVO, valsts kapitālsabiedrībām būs pieejams lielais vaučeris līdz 100 000 EUR.

Lai komersantiem palīdzētu veikt mērķtiecīgas un pārdomātas investīcijas, kuras ir efektīvas un sniedz reālu ieguldījumu digitālajā transformācijā, komersantam būs jāveic digitālā brieduma tests, lai novērtētu esošo digitālo tehnoloģiju situāciju un identificētu jomas, kurās nepieciešams veikt ieguldījumus, un jāaizpilda Digitālās attīstības ceļa karte. Digitālā brieduma tests būs veicams atkārtoti pēc investīciju projekta noslēguma, lai novērtētu digitālās brieduma pakāpes paaugstināšanos (otrreizējo testu gala labuma guvējs veic patstāvīgi vai kopā ar Eiropas digitālā inovāciju centra ekspertu).

Atbalstu komersantiem piešķirs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Plānots, ka atbalstam komersanti varēs sāk pieteikties 2023. gada februārī (par projektu pieteikumu pieņemšanas uzsākšanu informēs LIAA atsevišķi). Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 40,140 miljoni eiro. Prognozējams, ka programmas ietvaros līdz 2026. gadam atbalstu saņems vismaz 280 komersanti.

Detalizēti ar Ministru kabineta noteikumu projektu " Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. “Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu” 2.2.1.2.i.  investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā” īstenošanas noteikumi” var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Kā informēts iepriekš, uzņēmumu digitālās transformācijas sekmēšanai EM kopumā plānojusi izstrādāt piecas jaunas Atveseļošanas fonda atbalsta programmas. Šobrīd jau valdība apstiprinājusi trīs atbalsta programmas:

  1. “Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei”, kuras mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vienotajā tīklā ietilpstošus Eiropas digitālās inovācijas centrus (EDIC), sekmējot vienotu un koordinētu atbalsta ekosistēmu digitālās transformācijas veicināšanai. Eiropas Digitālās inovācijas centri strādās, lai paaugstinātu uzņēmumu un sabiedrības izpratni par digitālo transformāciju.
  2. “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai”, kuras ievaros komersantiem būs pieejams atbalsts komersantu digitālās transformācijas veicināšanai;
  3. “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”, kuras ietvaros komersantiem būs pieejams atbalsts jaunu programmatūru un iekārtu ieviešanai uzņēmumos, nodrošinot iekšējo procesu digitalizāciju komercdarbībā un produktivitātes paaugstināšanā.

 

Un 2023. gadā uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšanai plānots vēl valdībā apstiprināt divas atbalsta programmas:

  1. “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcija “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība”, kuras mērķis būs pilnveidot Latvijas sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu digitālās prasmes, tai skaitā prasmes, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības prasmes uzņēmumu vadības līmenī un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos;
  2. kā arī “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.r. reforma "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.3.i. investīcijas "Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā”, kuras mērķis būs sniegt grantus jaunu digitālu produktu, tehnoloģiju un pakalpojumu izstrādei, lai palielinātu privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus.

Papildu informācija par EM kompetencē esošām Atveseļošanas fonda atbalsta programmām publicēta ministrijas tīmekļa vietnē. Vienlaikus atgādinām, ka 2022. gada rudenī ministrija organizēja piecus forumus uzņēmējiem, kur stāstījām par visām gaidāmajām atbalsta programmām; videoprezentācija par tām: https://www.youtube.com/user/Ekonomikasministrija

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

ES fondi kombinācija