Possessor civilā aizsardzība
Higiēnas preces

2024. gada 26. marta sēdē Ministru kabinets (turpmāk – MK)  apstiprināja noteikumus, ar kuriem paredzēts ieviest kārtību, kādā tiek veikta iedzīvotāju nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā, vienlaikus apstiprinot arī preču sarakstu.

Pirmās nepieciešamības rūpniecības preces paredzētas cilvēku nodrošināšanai evakuācijas gadījumā valsts apdraudējuma situācijā - apstākļos, kad ierastās piegāžu ķēdes var nedarboties, vai katastrofu gadījumā, kad nepieciešama ātra rīcība. Preces ir paredzētas valsts apdraudējuma gadījumā pārvietotajiem iedzīvotājiem, kuri tiks izmitināti pagaidu izmitināšanas telpās (izglītības iestādēs, kultūras iestādēs, sporta infrastruktūrā, u.t.t.), lai iedzīvotājiem būtu iespēja ievērot minimālās higiēnas normas.

Izanalizējot atlikto piegāžu efektivitāti, dažādu mācību secinājumus, Covid-19 pandēmijas un Krievijas agresijas Ukrainā pieredzi, secinājām, ka ir nepieciešams izveidot ilgtspējīgu un uzticamu modeli, kā tiek nodrošinātas pirmās nepieciešamības preces krīzes situācijā, paredzot reālu preču iegādi, kā arī nosakot nodrošināmo preču sarakstu. Materiālo rezervju veidošana fizisku krājumu veidā ir vairāku ES valstu risinājums, lai nodrošinātu gatavību krīzes situācijai,” atzīst ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Apstiprinātā kārtība paredz nodrošināt ar pirmās nepieciešamības precēm ne mazāk kā 6% no iedzīvotāju skaita. Pirmās nepieciešamības preču uzglabāšana tiks organizēta pašvaldībās, tās sadalot pa uzglabāšanas vietām proporcionāli attiecīgajā pašvaldības teritorijā reģistrētajam iedzīvotāju skaitam, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem.

Atbilstoši valsts un nevalstisko institūciju ieteikumiem, kā arī ņemot vērā ANO rekomendācijas un pieredzi Ukrainas bēgļu uzņemšanā, pirmās nepieciešamības rūpniecības preču saraksts veidots nolūkā nodrošināt minimālās higiēnas normas, sadalot iedzīvotājus vecumposmos - līdz 2 gadu vecumam un no 2 gadu vecuma Savukārt izsniedzamo preču apjoms paredzēts vienam mēnesim.

Jaunā modeļa ieviešana sniegs arī būtisku ieguldījumu vietējā tautsaimniecībā ilgtermiņā, jo pirmās nepieciešamības preču nodrošināšanā pēc iespējas vairāk plānojam iesaistīt vietējos uzņēmumus, gan nomājot telpas, izmantojot transporta pakalpojumus, gan arī veicot preču iegādi un atjaunošanu,” uzsver ekonomikas ministrs.

Pirmās nepieciešamības preču iepirkumu Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) uzdevumā veiks SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”. Savukārt Pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas nodrošinās faktisku preču izsniegšanu iedzīvotājiem valsts apdraudējuma gadījumā.

Vienlaikus valdības lēmums paredz, ka EM sagatavos un iesniegs MK priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņām regulējumā, lai nodrošinātu preču lietderīgu un racionālu izlietošanu, paredzot gadījumus, kuros pirmās nepieciešamības preces var izmantot citiem mērķiem (piemēram, bēgļiem u.tml.). Tāpat plānots paredzēt, ka vismaz 6 mēnešus pirms preču derīgumu termiņa beigām Possessor īstenos nepieciešamās darbības preču nodošanai bez atlīdzības primāri sociālās aprūpes iestādēm.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības precēm valsts apdraudējuma gadījumā” un saistītajiem grozījumiem Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 547 “Noteikumi par atliktajām piegādēm” var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.  

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv