Lai sniegtu valsts atbalstu uzņēmumiem, kuri cietuši no Krievijas militārās agresijas Ukrainā sekām, Ministru kabinets š.g. 17. maija sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumus atbalsta sniegšanai, kas ietverti jaunā likumā – Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumprojektā. Likumprojekts vēl jāapstiprina Saeimai.

Ir jānodrošina atbalsta pasākumi uzņēmējiem, kurus tieši ietekmējušas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisītās ekonomiskās sekas. Jāsniedz “valsts atbalsta plecs” komersantiem, kuri šobrīd izjūt būtisku pieprasījuma samazināšanos, esošo līgumu darbības pārtraukšanu, apgrozījuma samazināšanos, traucējumus piegādes ķēdēs, cenu pieaugumu, kā arī ierobežojumus turpmākām investīcijām. Ar paredzētajiem atbalsta pasākumiem nodrošināsim ekonomiskās situācijas uzlabošanos, veicinot tirgus pārorientāciju un produktivitātes noturēšanu, tādējādi sekmējot kopējo valsts tautsaimniecības stabilitāti,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Kā zināms, Ministru kabineta sēdē š.g. 26. aprīlī apstiprinot Ekonomikas ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu par atbalstu uzņēmējiem tirgus pārorientācijai un Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izrietošo sankciju seku mazināšanai, vienojās par jaunu atbalsta programmu izstrādi uzņēmējiem finanšu instrumentu veidā, izmantojot neizlietoto Covid-19 krīzes laikā piešķirto budžeta finansējumu, kas ļaus nodrošināt tūlītēju atbalstu uzņēmējiem apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai un likviditātes stabilizēšanai.

Plānots, ka uz atbalstu varēs pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kurus ietekmējušas militārās agresijas Ukrainā sekas, kas izpaužas kā pieprasījuma samazināšanās, esošo līgumu darbības pārtraukšana, apgrozījuma samazināšanās, traucējumi piegādes ķēdēs, cenu pieaugums un  ierobežojums turpmākām investīcijām. Atbalsts netiks piešķirts saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem piemēro starptautiskās vai nacionālās pieņemtās sankcijas.

Atbalsts uzņēmumiem tiks sniegts finanšu instrumentu veidā:

  1. aizdevumi  apgrozāmajiem līdzekļiem un investīcijām 39 milj. EUR apmērā, 
  2. garantijas 22,5 milj. EUR apmērā,
  3. eksporta kredīta garantijas 1,3 milj. EUR apmērā,
  4. pašu kapitāla fonda vēl neizlietotais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 32,1 milj. EUR apmērā tiks novirzīts investīcijām uzņēmumos to biznesa modeļa pielāgošanai, eksporta spējas uzlabošanai, jaunu tirgu iekarošanai, jaunām tehnoloģijām un procesu optimizācijai, kā arī produktu izstrādei Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu krīzes apstākļos, piesaistot privātos finansētājus, tādējādi veicinot finansējuma pieejamību tirgū.

Plānots, ka aizdevumu, garantiju un eksporta garantiju jaunās atbalsta programmas tiks iesniegtas izskatīšanai valdībā līdz š.g. jūnija sākumam, savukārt pašu kapitāla fonda programmu – līdz š.g. augustam. Atbalsta programmas uzņēmējiem būs pieejamas pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā un atbalsta programmu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

Jauno atbalsta programmu īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums, kas Altum iepriekš piešķirts saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu; Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanai krīzes aizdevumu programmas ietvaros atmaksātais finansējums; kā arī īstermiņa eksporta kredīta garantiju programmas ietvaros atmaksātais finansējums.

Detalizēti ar likumprojektu "Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums" var iepazīties vienotajā Tiesību aktu projektu portālā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv