" "

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai un mazinoties saslimstībai ar Covid-19, Ministru kabinets šodien, 15. jūnija sēdē, pārskatīja tirdzniecības nozarē noteikto drošas tirdzniecības protokolu un atviegloja vairākus nosacījumus. Atvieglotie nosacījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, valdība atviegloja šādus nosacījumus tirdzniecības vietu darbībai:

1) atcēla prasību, ka apmeklētāji tirdzniecības vietā, tirdzniecības centros un tirgus paviljonos tiek ielaisti tikai pa vienam;

2) atcēla reklāmas ierobežojumu;

3) atcēla prasību nodalīt tirdzniecības vietā ieeju un izeju.

Vienlaikus tiek kopumā atcelta prasība sejas un deguna aizsega lietošanai ārpus telpām, līdz ar to turpmāk tirdzniecībā ārpus telpām (tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecībā) ne darbiniekiem, ne apmeklētājiem nebūs jālieto mutes un deguna aizsegi.

Vienlaikus tiek saglabāti visi citi nosacījumi drošam tirdzniecības procesam, jo īpaši uzsverot prasību novērst pircēju drūzmēšanos un ievērot maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā, t.sk. tirdzniecības centrā un tirgus paviljonā.   Būtiski ir komersantiem turpināt kontrolēt maksimālo apmeklētāju skaitu gan tirdzniecības vietās, gan tirdzniecības centros. Tāpat kā līdz šim komersantiem maksimālo apmeklētāju skaita kontroli jāīsteno atbilstoši savā iekšējā kontroles sistēmā noteiktajai kārtībai, visbiežāk tā ir ar iepirkumu ratiņu vai groziņu, kā arī iepirkšanās somu palīdzību, iespējama arī elektronisko uzskaites sistēmu izmantošana vai arī pārdevēja vai apsardzes veikta kontrole, lai netiktu pārsniegts noteiktais maksimālais apmeklētāju skaits. Arī turpmāk bērns līdz 12 gadu vecumam nav jāuzskaita kā atsevišķs apmeklētājs.

Ekonomikas ministrija uzskata, ka atvieglojama būtu arī prasība par vienam apmeklētājam noteikto platību gan tirdzniecībā, gan pakalpojumu sniegšanā, tāpēc jau tuvākajā laikā rosināsim samazināt vienam apmeklētājam noteikto kvadrātmetru skaitu.

Detalizēti nosacījumi drošas tirdzniecības organizēšanai iekštelpās un ārtelpās noteikti Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Vienlaikus atgādinām, visa aktuālā informācija par drošības prasībām tirgotājiem publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Savukārt informatīvie materiāli apmeklētāju informēšanai par drošības prasībām pieejami informatīvās kampaņas “Drošs paliek drošs” mājaslapā.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv