LIAA

Ņemot vērā Latvijas ekselenci biomedicīnā un potenciālu ekonomikā, Rīgas Stradiņa universitāte un Bērnu  klīniskā universitātes slimnīca turpina sadarbību ar vadošajiem veselības centriem Telavivā, Izraēlā – Sheba “veselības pilsētu” un Shneider bērnu slimnīcu. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar lielo datu kompānijām veicina precīzijas medicīnas datu infrastruktūras izveidi Latvijā un Izraēlā, organizējot tehnoloģiju pārneses projektus.

Sheba slimnīca ir viena no 10 vadošajām slimnīcām pasaulē un sniedz plašu atbalstu Covid-19 pandēmijas laikā slimnīcām visos pasaules reģionos. Š.g. 22. decembrī Sheba plāno atklāt pasaulē pirmo Pandēmijas institūtu, lai palīdzētu risināt aktuālos izaicinājumus veselības jomā. Sheba ir viena no datu bagātākajām slimnīcām, kura jau 18 gadus ir pilnībā digitalizēta, lielāko uzsvaru liek uz prevenciju un atrodas inovāciju ekosistēmas centrā. Pasaules veselības aprūpes ekosistēma izveidota ar mērķi līdz 2030. gadam dot būtisku ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas pilnveidošanā , tādēļ šobrīd liels uzsvars tiek likts uz simulācijas apmācībām, ik gadu apmācot ap 18 tūkstošiem mediķu; papildus tiek sniegti konsultāciju pakalpojumi, kā arī ir izveidotas virtuālās klīnikas.

Vizītes Izraēlā ietvaros iepazīstoties ar “Sheba” vadības stratēģiju inovāciju ieviešanā un globālas nozīmes inovāciju centru “ARC”, ekonomikas ministre Ilze Indriksone uzsver strukturētas pieejas un sadarbības nozīmi inovāciju ekosistēmā:

Mūsdienīga veselības aprūpe balstās inovācijās, pacientam sniegtajā vērtībā un jaunākajos pētījumos gūtajās zināšanās. Lai to nodrošinātu, būtiska ir  visu ekosistēmas dalībnieku efektīva sadarbība - mediķu, zinātnieku, jaunuzņēmumu darbinieku, akadēmiķu, investoru un pasaules izcilības centru medicīnā. Šobrīd pasaulē notiek veselības aprūpes sistēmas restarts, piemērošanās jaunajām vajadzībām un tehnoloģiskajām iespējām, tādēļ Latvijai ir svarīgi šajā procesā būt pirmajās rindās, kopā ar pasaules labākajiem veselības jomas inovatoriem. Latvijas un Izraēlas slimnīcām, universitātēm un zinātniskajiem institūtiem ir liels potenciāls kopdarbam, radot inovatīvus veselības jomas  pakalpojumus pacientiem Latvijā, Izraēlā un citviet pasaulē. Jaunu veselības jomas risinājumu izstrādē nozīmīga loma ir datiem, to aizsardzībai un izmantošanai pētniecībā, kā arī komerciālu piedāvājumu izstrādei tirgum.” 

Tāpēc Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju šobrīd strādā pie normatīvo aktu izstrādes veselības datu arhitektūras sakārtošanai. Kā pirmais solis šajā virzienā minams Datu otrreizējās izmantošanas likums, kas jau pieņemts Saeimā 1. lasījumā.

Savukārt Biznesa foruma laikā tika parakstīts sadarbības līgums starp “Sheba” medicīnas centru un Rīgas Stradiņa universitāti, kas paredz sadarbību medicīnas izglītībā, inovācijās un pētniecībā, tostarp medicīnas simulāciju attīstībā un autoimunitātes izpētē, kā arī medicīnas jomas inovāciju veicināšanā. 

Tāpat tika parakstīts memorands par sadarbības turpināšanu starp  “Shaare Zedek” medicīnas centru  un Latvijas Universitāti. Tas paredz Latvijā ieviest uz rezultātu vērstu veselības aprūpes pilotprojektu, kas pagarinās plaušu vēža slimnieku dzīvildzi un saīsinās pacientu ceļu no sūdzībām līdz terapijai. 

Akadēmiskās sadarbības līgums tika parakstīts starp Telavivas “Sourasky” medicīnas centru un Latvijas Universitāti.

Sadarbības līguma ietvaros starp Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un “Schneider” Bērnu medicīnas centru plānots veicināt  ārstu, māsu pētnieku un citu veselības aprūpes speciālistu apmaiņu, radīt prakses/stažēšanās iespējas darbiniekiem, veicināt zinātnisko sadarbību abpusēji interesējošās jomās, kā arī dalīties ar labās prakses pieredzi ārstniecībā, izglītībā, pētniecībā un inovācijās.

Kā ziņots, š.g. 27.-30. novembrī ekonomikas ministre I.Indriksone piedalījās Valsts prezidenta Egila Levita vizītē Izraēlā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētā Biznesa foruma ietvaros parakstīti četri sadarbības memorandi biomedicīnas jomā, kā arī turpinātas sarunas par sadarbību ar lielo datu kompānijām Google, Microsoft  un farmācijas uzņēmumu Roche par vienotu projektu uzsākšanu, t.sk. veselības datu infrastruktūras attīstībā.

Viena no Ekonomikas ministrijas darbības prioritātēm ir Latvijas zinātnes un inovāciju attīstība, tostarp, sadarbībā ar starptautiskām organizācijām un korporācijām, īpašu uzmanību veltot Latvijas viedās specializācijas jomām. Lai panāktu inovāciju attīstību, notiek cieša sadarbība ar Latvijas jaunuzņēmumiem, universitātēm un zinātniskajām institūcijām. Vienlaikus informējam, ka Eiropas vadošais Precīzijas medicīnas tīklošanas forums notiks Rīgā 2023. gada 12.-13. oktobrī.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: 67013196

E-pasts: prese@em.gov.lv