Elektroenerģija
---

Ar 2022. gada 11. augustu stājas spēkā Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi, kas paredz ievērojamas izmaiņas elektroenerģijas ražotājiem.

Kā viena no būtiskajām izmaiņām ir tā, ka turpmāk jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai ražošanas jaudu palielināšanai Ekonomikas ministrijas atļauja būs nepieciešama elektroenerģijas ražošanas iekārtām ar jaudu, kas ir vienāda vai pārsniedz 500 kilovatus (iepriekšējo 11,1 kW vietā).

Tādējādi, elektroenerģijas ražotājiem, kuru ražošanas iekārtu jauda ir līdz 500 kilovatiem, Ekonomikas ministrijas atļauja vairs nebūs nepieciešama. Elektroenerģijas ražotāji šādā gadījumā vērsīsies tieši pie sadales sistēmas operatora ar iesniegumu atbilstoši sistēmas pieslēguma noteikumos noteiktajai kārtībai.

Tāpat ir ieviestas izmaiņas, kas paredz pienākumu elektroenerģijas ražotājiem maksāt sistēmas operatoram maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu, ja pieslēdzamās elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda iecerēta lielāka par 50 kilovatiem. Šāda izmaiņa paredzēta ar mērķi, lai atbrīvotu rezervētās sistēmas jaudas reāliem elektrostaciju attīstības projektiem un pārtrauktu nepamatoti uzsāktos pieslēguma procesus, tādējādi optimizējot tīkla darbību un veicinot atjaunojamo energoresursu jaudu ieviešanu. Tuvākajā laikā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) noteiks metodiku, pēc kuras  tiks aprēķināta maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu, kā arī kārtību, kādā šī maksa būs piemērojama. Prasības jaudas rezervēšanas maksai attiecināmas uz visiem elektroenerģijas ražotājiem, kas uzsākuši elektrostacijas pieslēguma procesu un līdz Regulatora metodikas spēkā stāšanās dienai nebūs paspējuši noslēgt pieslēguma līgumu. Paredzēts, ka attiecīgā maksa būs jāsamaksā 3 mēnešu laikā no minētās metodikas spēkā stāšanās brīža. Ražotājiem, kas pieslēguma maksu uzsāks pēc metodikas spēkā stāšanās dienas, attiecīgo maksu būs jāsamaksā pieslēguma procesa sākumā vienojoties ar sistēmas operatoru par pieslēguma īstenošanas nosacījumiem.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
E-pasts: prese@em.gov.lv