missionLatvia

Piektdien, 2.jūnijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) prezentēja Latvijas valsts tēla stratēģiju “missionLatvia”, kuras mērķis ir panākt vienotu Latvijas pozicionējumu un veidot pievilcīgu valsts tēlu, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas.

“missionLatvia” jeb valsts ar misiju ir Latvijas starptautiskais pozicionējums, ar kuru tiks veidotas asociācijas globālā mērogā, kā par valsti, kas apzinās pārmaiņu nepieciešamību un rīkojas kopēja mērķa vārdā. “missionLatvia” stratēģija paredz arī vienotu pieeju, kā stāstīt par Latviju starptautiski, ar vienotu komunikācijas materiālu palīdzību. Tāpat valsts tēla stratēģiskais mērķis ir iestāties par dabas un ilgtspējas vērtībām, atbalsot un veicinot inovāciju attīstību Latvijas mērogā.

Latvijai ir milzīgs potenciāls attīstīt savu ekonomiku un kļūt stiprākai, pārtikušākai, drošākai. Tehnoloģijas attīstās un pārveido mūsu ikdienu. Atrašanās digitālajā vidē dažādām paaudzēm ļauj attīstīt karjeras iespējas, pilnveidot savas spējas un talantus, apgūt ko jaunu. Katram no mums ir unikālas prasmes un idejas, lai radītu inovācijas un jaunas darba vietas. Jo kopā mēs radām sabiedrību, kura ir pārtikusi un inovatīva, kopā radām plaukstošu ekonomiku, kopā rūpējamies par savu valsti ar misijas apziņu par Latviju un kopā arī veidojam priekšstatu par Latviju pasaulē,” pauž ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Tiek prognozēts, ka ar valsts tēlu turpmāko trīs gadu laikā izdosies kāpināt piesaistīto investīciju apjomu līdz 2,45 miljardiem eiro. Paredzams, ka ar “missionLatvia” pozicionējumu izdosies palielināt arī gada vidējo nomaksāto nodokļu apmēru par 150 miljoniem eiro, veicināt eksportu par 300 miljoniem, kā arī palielināt ieguldījumus pētniecībā un attīstībā par vidēji 35 miljoniem gadā.

Diskusijas par Latvijas valsts pozicionējumu, kas sekmētu gan eksporta gan investīciju apjoma pieaugumu, vienmēr ir bijušas ļoti karstas. Šobrīd, iesaistot dažādu nozaru viedokļu līderus, esam definējuši valsts tēla vērtības un radījuši jaunu ietvaru “missionLatvia”, lai vienota vēstījuma veidā stāstītu par Latviju kā valsti, kurā ir ne tikai skaista daba, labs gastronomiskais piedāvājums un bagāta kultūras dzīve, bet arī strauji augoša uz inovācijām balstīta ekonomika,” uzsver Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Rožkalns.

Lai veiksmīgi izstrādātu “missionLatvia” stratēģiju, veikts pētījums desmit mērķa valstīs, kurā noskaidrots, ka Latvijas vidējais atpazīstamības rādītājs Eiropā ir 50%, visaugstākā atpazīstamības līmenis 67% Somijā un 59% Zviedrijā, savukārt, Amerikas Savienotajās Valstīs mazliet zemāk 31% un Āzijas valstīs – 20%. Šie rezultāti ļauj secināt, ka kopumā Latvijas atpazīstamības līmenis ir labs, ar tendenci – jo tuvāk Latvijai, jo atpazīstamība augstāka. Šī pētījuma ietvaros noskaidrotas arī ārvalstu zināšanas par Latviju, kas pamatā tiek saistītas ar lokāciju un vēsturi, kā arī vēlmi apmeklēt Latviju. Tā kā pašreiz Latvija ar ilgtspēju un inovācijām tiek saistīta reti, tad tieši šis izvēlēts par “missionLatvia” komunikācijas fokusu.

Tēls “missionLatvia: Valsts ar misiju” veidots balstoties arī uz Latvijas tautas nacionālajām iezīmēm, ar to ka latvieši vienmēr bijuši ar misijas apziņu, radošumu un milzīgām darba spējām, pasaulē sevi pierādot kā talantīgus, inovatīvus un nenogurdināmus cilvēkus. Misiju pieeja balstīta uz atziņu, ka pārmaiņas var sākties no viena cilvēka, vienas idejas, vienas ierosmes, taču tās kļūst iespējamas, tikai tautai sanākot kopā un risinot izaicinājumus kopīgi. “missionLatvia” tiek stāstīts caur Latvijas cilvēku vērtībām un par to, ko viņi spēj dot pasaulei. Tas ir stāsts par katru iedzīvotāju, kurš gatavs līdzdarboties, lai nestu Latvijas vārdu pasaulē, risinot ne tikai Latvijas sabiedrībai nozīmīgus izaicinājumus, bet arī sniedzot ieguldījumu Eiropas mērogā.  

Latvija pirmie pasaulē izmantos Misiju pieeju kā mehānismu darbību koordinēšanai un savienojumu radīšanai, lai sasniegtu rezultātu. Pašreiz galvenās iezīmētās misijas ir Misija “Jūra 2030”, kuras mērķis ir ar inovācijām samazināt Baltijas jūras piesārņojumu, kā arī Misija “DNS” ar mērķi saglabāt un digitalizēt Latvijas kultūras mantojumu, papildinot to ar tehnoloģijām un inovācijām, tādejādi ļaujot notikumiem un tradīcijām dzīvot ilgāk un ārpus to fiziskās norises vietas.

Līdz šim izstrādāta ne vien “missionLatvia” stratēģija un dizaina identitāte, bet radīta arī platforma un publiskā resursu bāze www.latvia.eu, kurā tiek apkopoti pieredzes stāsti un informācija, kas palīdzēs starptautiski vienoti stāstīt par Latviju.