sadarbība

Apstiprinot grozījumus ES fondu atbalsta programmā komersantu nodarbināto IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti, Ministru kabineta šā gada 6. jūlija sēdē tika nolemts paplašināt atbalstu komersantu nodarbināto apmācībām.

“Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare patlaban ir viena no konkurētspējīgākajām ar augstu pievienoto vērtību, savukārt investīciju piesaiste ir kritiska valsts kopējai ekonomikas izaugsmes veicināšanai. Tādēļ mērķtiecīgs atbalsts uzņēmējiem apmācību īstenošanai tieši šajās jomās ir ļoti nepieciešams, vēl jo vairāk ņemot vērā apmācību programmu specifiku – tas veicinās inovāciju ieviešanu uzņēmējdarbībā,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Kā zināms, atbalsta programmas ietvaros tiek īstenoti trīs apmācību projekti:

  1. IKT apmācības pašnodarbinātām personām, sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kāpinot to produktivitāti un darba efektivitāti, kā arī paaugstinot darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā;
  2. netehnoloģiskās apmācības, kas palīdz nodrošināt uzņēmumus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku un sekmēs netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos;
  3. kā arī apmācības, kas veicina investoru piesaisti valstij.

Apmācības komersantiem programmas ietvaros nodrošina Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Līdz ar šodien apstiprinātajiem grozījumiem tiek paplašināti atbalsta nosacījumi LIAA projekta atbalsta pasākumiem, paredzot arī stiprināt LIAA iekšējo resursu kapacitāti:

  1. Investoru nodarbināto apmācībām atbalstu paredzot konsultācijām vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai, kopā nepārsniedzot 25 000 eiro, un tās ir īstenojamas tikai kopā ar apmācībām mācību projekta ietvaros, citiem apmācību izdevumiem (kopējās lietošanas transportlīdzekļi, dienas nauda, iekārtu nomas, datorprogrammu, licenču amortizācijas izmaksas), kā arī iespēju piemērot dažādus valsts atbalsta regulējumus.
  2. Augsta līmeņa apmācībām atbalstu paredzot citiem apmācību izdevumiem (kopējās lietošanas transportlīdzekļi, dienas nauda).
  3. Labās prakses pārņemšanā atbalstu paredzot konsultācijām sīkiem (mikro), maziem un vidējiem komersantiem automatizācijas un robotizācijas risinājumu attīstībai, kopā nepārsniedzot 25 000 eiro, un tās ir īstenojamas tikai kopā ar apmācībām mācību projekta ietvaros, citiem apmācību izdevumiem (kopējās lietošanas transportlīdzekļi, dienas nauda, iekārtu nomas, datorprogrammu, licenču amortizācijas, pasniedzēju izmitināšanas izmaksas).

Vienlaikus valdība paaugstināja finansējuma intensitāti līdz maksimāli iespējamajai LTRK projekta ietvaros, motivējot komersantus nodrošināt netehnoloģiskās apmācības saviem nodarbinātajiem ar lielāku ES fondu atbalstu. LTRK projekta ietvaros par 20% paaugstināta finansējuma intensitāte komersantiem savu nodarbināto apmācībām:

  1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;
  2. vidējiem komersantiem – 60 %;
  3. lielajiem komersantiem – 50 %.

Par apmācību iespējām aicinām uzņēmējus interesēties Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

Evita Urpena

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis 67013193