Ministru kabineta š.g. 5. aprīļa sēdē apstiprināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi atbalsta programmā uzņēmējiem lieliem investīciju projektiem, precizējot aizdevumu programmas nosacījumus un projektu īstenošanas procesu. Ņemot vērā nule apstiprinātos grozījumus, Atlases kārtas pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš tiks pagarināts līdz šā gada 2. maijam.

Atbalsta programmas mērķis ir nodrošināt finanšu pieejamību lieliem investīciju projektiem ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 izraisītās krīzes, veicināt jaunu investīciju veikšanu uzņēmējdarbības paplašināšanā, kā arī dotu stimulu uzņēmējiem veikt jaunas investīcijas. Atbalsta programmas ietvaros uzņēmējiem pieejams aizdevums ar kapitāla atlaidi, t.i. pēc noteiktu kritēriju izpildes pēc liela investīciju projekta (t.i. vismaz 10 milj. EUR apmērā) realizācijas tiks samazināta aizdevuma pamatsumma dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai. Atbalsta programma komersantiem pieejama kopš š.g. 19. janvāra un ir jau saņemti pirmie komersantu pieteikumi aizdevumu programmai.

Līdz ar grozījumiem programmā precizētas vairākas normas par projektu iesniegšanu un vērtēšanu. Turpmāk, ja komersants Altum nebūs iesniedzis attiecīgus dokumentus 6 mēnešu laikā pēc Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pozitīva lēmuma par investīciju projektu, Altum pieņems lēmumu par komersanta investīciju projekta nefinansēšanu un par to informēs LIAA, kā arī komersantu. Savukārt, LIAA, ņemot vērā Altum sniegto informāciju par projektiem, kuri saņēmuši Altum lēmumu par investīciju projekta nefinansēšanu, informēs atlases kārtā nākamo augstāko novērtējumu saņēmušo pieteikuma iesniedzēju par iespēju turpināt izvērtējumu Altum esošā programmas atlases kārtā pieejamā finansējuma ietvaros.

Tāpat noteikts, ka turpmāk komersantam tiks dota priekšroka, ja projekta pieteikumam tiks pievienots Eiropas Ekonomiskajā zonā reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai tās meitas sabiedrības, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, vai starptautiskas finanšu institūcijas, piemēram, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Investīciju bankas, Ziemeļu Investīciju bankas, Eiropas Padomes attīstības bankas kredītkomitejas saistošs lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Šā kritērija iekļaušana noteikumu atlasē nepasliktina esošo pieteikuma statusu, jo tas nav noraidāmais kritērijs un komersants šo dokumentu var iesniegt līdz pat atlases beigām un LIAA lēmuma pieņemšanai.

Vienlaikus līdz ar grozījumiem noteikts, ka aizdevuma līgums būs jāparaksta ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc Altum lēmuma par komersanta projekta finansēšanu, savukārt, ja kopējā izmaksu summa pārsniegs 50 miljonus eiro, tad ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā. Minētais nosacījums paredz nodrošināt projekta uzraudzību, lai netiktu kavēta projekta īstenošana. Altum" noteiktas tiesības pagarināt noteiktos termiņus, ja novirzes no termiņiem ir radušās objektīvu, no komersanta neatkarīgu apstākļu dēļ.

Savukārt pēc līguma parakstīšanas investīciju projekta ietvaros gada laikā komersantam būs jābūt veiktiem 10% maksājumiem no piemērojamās kapitāla atlaides summas. Ja maksājumi netiks veikti 10% apmērā, Altum noteiktas tiesības lauzt līgumu. Tas ļaus Altum vērtēt katru projekta attīstības gaitu, un tajos gadījumos, kad tiks konstatēts, ka projekts netiek īstenots, Altum būs pienākums lauzt līgumu. Vienlaikus Altum noteiktas tiesības pagarināt noteiktos termiņus, ja novirzes no termiņiem ir radušās objektīvu, no komersanta neatkarīgu apstākļu dēļ.

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai" var iepazīties Tiesību aktu portālā. Papildu informācija par atbalsta programmu pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tīmekļa vietnē un Altum mājaslapā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193