STEM virtuālā klase (dēvēta par STEAM liceju) būs nozīmīgs atbalsts vidusskolēniem zināšanu uzlabošanai un intereses veicināšanai par matemātikas, ķīmijas un fizikas mācību priekšmetiem. Vienlaikus to plānots pielāgot arī mūžizglītības un profesionālās pārkvalifikācijas vajadzībām, veidojot kursus pēc nozaru pieprasījuma.

Projekta idejas aizsācēji ir uzņēmums LMT, Latvijas Darba devēju konfederācija un RTU, aktualizējot jautājumu par jauniešu zemo interesi par dabas un inženierzinātnēm, kā arī nepietiekamo izglītības līmeni jauno studentu vidū. Atbalstu  iniciatīvai izteikusi Valsts prezidenta kanceleja, Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), Labklājības ministrija un citi sadarbības partneri, un šobrīd jau sākušies konkrēti priekšdarbi jaunā projekta īstenošanā.

Ar konkrētiem veicamajiem soļiem jaunās iniciatīvas ieviešanā 17. februārī Izglītības un zinātnes ministrija iepazīstināja Ekonomikas ministrijas vadītās Nodarbinātības padomes locekļus.

Ekonomikas ministrija atzinīgi novērtē IZM piedāvāto STEAM liceja programmas projektu, uzsverot, ka jau šobrīd tehnisko speciālistu trūkums darba tirgū ir jūtams un kavē dažādu tautsaimniecības nozaru attīstību un konkurētspējas pieaugumu gan vietējā, gan globālajā tirgū.

Mums ir visos iespējamos veidos jāveicina jauniešos interese par eksakto priekšmetu apguvi, jo tieši šādas prasmes un zināšanas jau tagad un arī nākotnē būs labi apmaksātas un pieprasītas no darba devējiem. Šobrīd viens no mūsu uzņēmumu "sāpīgākajiem" jautājumiem ir tehnisko speciālistu trūkums, jo bez izciliem speciālistiem uzņēmums nevar nodrošināt strauju izaugsmi un konkurētspējas kāpumu. No Ekonomikas ministrijas puses arī esam spēruši soli šī jautājuma risināšanā - kopā ar nodibinājumu “Iespējamā misija” un AS “Latvenergo” atbalstu īstenots projekts izcilu fizikas kabinetu izveidei, 10 Latvijas skolām dāvinot modernu un mūsdienīgu fizikas kabinetu aprīkojumu, vienlaikus apmācot arī fizikas skolotājus,” saka Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. 

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece uzsver, ka STEAM liceja izveide ir lielisks piemērs tam, kā nozares pārstāvji var iesaistīties mācību satura uzlabošanā. “Ļoti novērtējam, ka mūsu uzsāktā kompetenču pieeja tiek turpināta un izglītības procesa pilnveidē iesaistās gan eksakto nozaru uzņēmumi, gan universitātes. Rezultātā ieguvēji būs ne tikai skolēni, bet arī pedagogi, nozare un tautsaimniecība kopumā,” ir pārliecināta ministre.

Plānots, ka projekta īstenotājs būs Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Universitāti. VISC veiks vajadzību kartēšanu un satura koordināciju, RTU iesaistīsies satura un metodikas plānošanā vidusskolas kursiem fizikā, matemātikā, ķīmijā, savukārt LU - metodisko līdzekļu veidošanā fizikā skolotājiem, virzot arī stratēģiskas partnerības ar nozarēm. Svarīgs sadarbības partneris būs arī mācību priekšmetu skolotāju asociācijas.

Pēdējo gadu centralizēto eksāmenu rezultāti STEM mācību priekšmetos, īpaši matemātikā, fizikā un ķīmijā,  ir zemi, un vidusskolu piedāvājums STEM padziļināto kursu apguvē nav pietiekams. STEAM licejs dos iespēju apgūt STEM mācību saturu gan, lai sagatavotos vidusskolas absolvēšanai un augstskolas studijām, gan lai atkārtotu sev interesējošās tēmas studiju laikā.

Projekta īstenotāji uzsver, ka STEAM licejs nebūs izglītības iestāde ar juridisko adresi, bet tā būs strukturēta zināšanu vietne, kuru attīstīs, ņemot vērā jau šobrīd pieejamos materiālus un veiksmīgās iestrādes gan projektā Skola2030, gan citos projektos un iniciatīvās. Projekta mērķis ir nodrošināt, lai ikvienā Latvijas vidusskolā fizika, ķīmija un matemātika tiek pasniegta augstā kvalitātē, sekmējot Latvijas cilvēku konkurētspēju un izglītības sistēmas modernizāciju.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

prese@izm.gov.lv

tālr. 67047704, 67047834, 67047893