Jaunumi

 

Eiropas klasteru un industriālo izmaiņu novērošanas centrs (European Observatory for Clusters and Industrial Change (turpmāk - EOCIC)) ir izdevis pirmo digitālo izdevumu.  Konkrētajā izdevumā ir apkopota informācija par EOCIC attīstību, tā mērķiem un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī tajā ir integrēts kopsavilkums ar informāciju par  pēdējā pusgadā notikušajiem ar klasteru darbību saistītajiem pasākumiem. Kopumā EOCIC digitālā izdevuma mērķis ir divas reizes gadā apkopot ar EOCIC saistītās un klasteriem saistītās aktivitātes. 

 

Digitālais izdevums ir aplūkojams šeit (*PDF).

 

 

Par EOCIC
 

EOCIC ir veidots uz Eiropas klasteru novērošanas centra un Eiropas pakalpojumu inovācijas centra pamata. Attiecīgi EOCIC mērķis ir palīdzēt Eiropas reģioniem un valstīm izstrādāt efeketīvākus un uz pieredzi balstītus politikas dokumentus un iniciatīvas. 

EOCIC atbalsta:

  • Rūpniecības procesu modernizāciju;
  • Uzņēmējdarbību jaunās industrijās ar lielu izaugsmes potenciālu;
  • Atvērtāku pieeju klasteru un internacionalizācijas aktivitātēm mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (turpmāk - MVU);
  • Stratēģiskāku pieeju starpreģionu sadarbībai un investīcijām viedās specializācijas stratēģijas īstenošanā.
     

Organizācijas vīzija ir situācija, kurā MVU darbībai ir labvēlīgi reģionāli ekosistēmas apstākļi un atbilstošs atbalsts inovācijām un uzņēmējdarbībai kopumā. 

 

Plašāku informāciju par EOCIC var atrast šeit.