Inovācijas Jānis Vitenbergs pētniecība
Sadarbība

PĀRCELTA ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga š.g. 24. februārī plānotā vizīte Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI), lai kopā vēl ar citu pētniecības organizāciju pārstāvjiem pārrunātu pētniecības prioritātes, sasniegumus un izaicinājumus pētniecības rezultātu komercializācijā.

Vizīte bija plānota LU CFI dibināšanas 44. jubilejas ietvaros. Ministrs kopā ar vadības pārstāvjiem no LU CFI, Rīgas Tehniskās universitātes un Organiskās sintēzes institūta plānoja pārrunāt šo pētniecības organizāciju prioritātes, nākotnes plānus un iespējamos sadarbības virzienus, lai kopīgi identificētu risinājumus, kas sniegtu ieguldījumu plašākai pētnieku sadarbībai ar uzņēmumiem arī turpmāk un Latvijas tautsaimniecības attīstībai kopumā.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzsver, ka zināšanu ekonomikai, kas balstās uz izglītotiem, augsti kvalificētiem cilvēkiem un inovācijām, ir svarīga ne vien cieša, bet arī stabila un paredzama sadarbība starp pētniecības organizācijām un Latvijas uzņēmējiem, kas nodrošinātu, ka Latvijas pētnieku zināšanas uzņēmēji pārvērš jaunos, konkurētspējīgos, vietējā un eksporta tirgos pieprasītos produktos un pakalpojumos.

Inovāciju ekosistēmā valstij ir jāspēj darboties gan kā vidutājam, gan kā sadarbības veidotājam starp pētniecības organizācijām un uzņēmumiem. Tuvākajos gados pētniecībā, attīstībā un inovācijās palielināsim finansējuma apjomu, kas var dot vajadzīgo grūdienu ekonomikas izaugsmei,” uzsver ministrs.

Ekonomikas ministrija, kas tradicionāli veicinājusi uzņēmumu inovāciju spēju kāpināšanu, ir iesaistījusies arī zinātnes aktivitāšu finansēšanā, nodrošinot valsts finansējumu arī pētniecības organizāciju projektu īstenošanai. Jau ziņots, ka papildus Eiropas Savienības finansējumam nākamo trīs gadu laikā ministrija no valsts budžeta līdzekļiem 12 miljonu eiro apmērā īstenos valsts pētījumu programmu, kas paredz ieviest jaunu modeli komerciālas ievirzes pētniecības projektu finansēšanai.

Koncentrējoties uz ilgtermiņa pētījumu īstenošanu, zinātniekiem īpašā vērtēšanas procesā būs jādemonstrē savs pētniecības potenciāls un piedāvājums divās Latvijai nozīmīgās un pētniecības tradīcijām bagātās viedās specializācijas jomās: (1) Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija; (2) Fotonika, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas. Šīm jomām ir augsta pētniecības rezultātu komercializācijas iespējamība, kā arī tajos jau izveidojušies ekselences centri – Baltijas Biomateriālu ekselences centrs (BBCE) un Viedo materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses ekselences centrs (CAMART²).

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193