Šis Nodevums ietver pārskatu par līguma par finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanai veiktajām aktivitātēm un sasniegtiem rezultātiem darba uzdevumu izpildē. 

Atbilstoši līgumam, Latvijas Universitātei (LU) ir izstrādāts Vispārējā līdzsvara modelis (VLA), kurš tapis sadarbībā ar uzņēmuma E3 Modelling (E3M) pētniekiem Eiropas Komisijas (EK) tehniskās palīdzības projekta ietvaros. VLA modelis ir datorsimulācija (GAMS datorprogrammā), kas ar vienādojumu sistēmu raksturo visu tautsaimniecības nozaru mijiedarbību. VLA modelis ir instruments, kas ļauj novērtēt enerģētikas un klimata politikas pasākumu ietekmi uz makroekonomiskajiem rādītājiem tautsaimniecības nozaru dalījumā (tajā skaitā uz nozarēm, kas nav tieši saistītas ar enerģētiku), kā arī uz sociālekonomiskajiem rādītājiem.