Atļauts sniegt video un audio studiju pakalpojumus semināru, konferenču un profesionālo apmācību straumēšanai, ievērojot šādus drošības pasākumus:

  • gan studijas tehniskajam personālam, gan vadītājiem, gan viesiem jābūt ar Covid-19 sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
  • sejas maskas jālieto gan vadītājiem un veidotājiem, gan viesiem
  • ja iespējams, starp dalībniekiem jānodrošina divu metru distance
  • video un audio studijas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 23.00
  • visi, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), ierodoties studijā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas tiešā kontaktā ar personām, kurām noteikta izolācija, mājas karantīna vai pašizolācija
  • straumēšanas laikā skatītājus titros var informēt, ka visiem dalībniekiem ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, organizators vai studijas pakalpojumu sniedzējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku vai viesu (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu, to iepriekš saskaņojot. Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no organizatora vai studiju pakalpojumu sniedzēja līdzekļiem.