Datums 7. jūnijs, 2023
Laiks17.00
Vieta Eiropas Savienība

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

EEPA 2023 konkursa plakāts

Aicinām uzņēmējus, NVO, valsts, reģionālās vai pašvaldību iestādes un organizācijas, kas īstenojušas pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai Latvijā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā “Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balva 2023”!

Uzņēmējdarbības veicināšanas projektus sešās kategorijās konkursam var iesniegt līdz š.g. 22. jūnijam.

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt veiksmīgākos uzņēmējdarbības veicinātājus visā Eiropā, īpaši izceļot uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

Nacionālā līmeņa atlasei pretendentiem līdz š.g. 22.jūnijam ir jāaizpilda Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē pieejamā pieteikuma veidlapa (latviešu un, vēlams, angļu valodā) un jānosūta elektroniski uz e-pastu Ineta.Irbe@em.gov.lv vai pa pastu Ekonomikas ministrijai uz adresi Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija. Papildu informācija par konkursu un pieteikuma anketa pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Plašāka informācija par konkursu un pieteikšanos pieejama šeit: bit.ly/EEPALatvia

#EEPA2023