Elektroenerģija
Saules paneļi

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi sākotnējo piedāvājumu grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā (turpmāk – ETL), ar kuriem paredzēts paplašināt iespējas elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem pašpatēriņam. Sagatavotie grozījumi ETL ir nodoti sabiedriskajai apspriešanai, tādēļ aicinām ieinteresētās puses iesaistīties normatīvā regulējuma izstrādes procesā, līdz š.g. 2.aprīlim sniedzot rakstiski savu viedokli Ekonomikas ministrijai uz e-pastu: pasts@em.gov.lv.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: Kopš 2020. gada 1. aprīļa mājsaimniecībām NETO sistēmas ietvaros vairs nav jāmaksā OIK mainīgā daļa par tīklā nodoto un atpakaļ saņemto elektrību, kas ir sekmējis uzstādīto mikroģeneratoru atmaksāšanos. Tomēr straujākas zaļās enerģijas ražošanas attīstībai gribam piedāvāt papildus uzlabojumus – ļaut NETO sistēmu izmantot arī juridiskām personām, lielākas jaudas iekārtām un izmantot attālināta pašpatēriņa priekšrocības.

Ar grozījumiem ETL tiks pārņemtas divu Eiropas Savienības direktīvu prasības[1][2], kuras paredz jaunu regulējumu attiecībā uz elektroenerģiju, ko galalietotājs pats saražo savām vajadzībām no atjaunojamiem energoresursiem (saules, vēja u.c.). Grozījumi ETL sniegs šim galalietotājam iespējas:

  • ražot elektroenerģiju ne tikai objektā, kurā tā tiek patērēta, bet arī attālināti. Tas nozīmē, piemēram, ka varēs ražot elektroenerģiju no saules paneļiem vai vēja ģeneratora savā lauku īpašumā, bet patērēt dzīvoklī pilsētā;
  • savstarpēji dalīties jeb kopīgot pašu saražoto elektroenerģiju. Piemēram, ja daudzdzīvokļu mājai uz jumta uzstādīti saules paneļi, šīs mājas ietvaros varēs dalīties ar saražoto elektroenerģiju bez papildus tīkla izmaksām un nepiemērojot prasības, kas attiektos uz elektroenerģijas tirdzniecību (saimnieciskās darbības reģistrācija, nodokļi u.tml.);
  • veidot elektroenerģijas energokopienas[3]. Piemēram, elektroenerģijas patērētāji, kas apvienojas juridiskā savienībā un patērē elektroenerģiju, ko saražojuši kopīgā saules paneļu vai vēja ģeneratoru parkā. Arī šī būtu elektroenerģijas kopīgošana nevis savstarpēja tirdzniecība;
  • NETO sistēmas priekšrocības izmantot pašpatērētājiem ar lielākas jaudas iekārtām.

 

Elektroenerģijas pašražošanas jauninājumi likumdošanā veicinās mikroģeneratoru un elektrostaciju attīstību Latvijā, vienlaikus ļaujot ilgtermiņā gan optimizēt elektroenerģijas patēriņa izmaksas fiziskām un juridiskām personām, gan valstiskā līmenī veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanas mērķu sasniegšanu.

 

Ar sagatavotajiem priekšlikumiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē sadaļā “Diskusiju dokumenti”.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

 

 


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 5.jūnija direktīva Nr.2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvu (ES)  2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu

[3] Elektroenerģiju energokopienu regulējums jāskata kontekstā ar otru likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”, kas nosaka vispārīgās prasības energokopienām.