Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) 14.6 punktam, esošajā epidemioloģiskajā situācijā - līdz turpmākajam Ministru kabineta lēmumam, iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 20 personas, bet ārtelpās – ne vairāk kā 50 personas, tai skaitā privātos pasākumos (ja nav noteikti citi ierobežojumi).

Papildus, atbilstoši MK noteikumu Nr.360 14.6 8.4. apakšpunktam, izklaides atrakciju norises vietās ārtelpās, kultūrvietās ārtelpās, dabas takās un reliģiskās darbības veikšanas vietās ārtelpās tiek nodrošināta pietiekama pakalpojuma sniegšanas vietas vai reliģiskās darbības veikšanas vietas platība, lai pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji brīvi varētu ievērot divu metru distanci un tiktu novērsta cilvēku drūzmēšanās.

Papildus aicinām iepazīties ar ārtelpu atrakcijām un aktivitātēm saistošajām epidemioloģiskās drošības prasībām: www.em.gov.lv/lv/atrakcijas-artelpas .

Pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā – lasertag, peintbola un airsoft parku darbiniekiem, ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai.

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai par epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv/lv, kā arī Valsts kancelejas speciāli izveidotajā tīmekļvietnē covid19.gov.lv/, kur tiek apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām un biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem. 

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS RŪPĪGI IZVĒRTĒT VISUS RISKUS PIRMS PUBLISKU VIETU, T.SK. LASERTAG, PEINTBOLA UN AIRSOFT PARKU, APMEKLĒJUMA!