No 2021.gada 1.janvāra visi ES primārie un sekundārie tiesību akti uz Apvienoto Karalisti vairs nav piemērojami, tajā skaitā arī Eiropas Komisijas 2013.gada 17.septembra ieteikumi, kas reglamentē SOLVIT. Tas nozīmē, ka Apvienotās Karalistes SOLVIT Centrs no šī brīža ir izslēgts no SOLVIT tīkla. Attiecīgi visas tās SOLVIT lietas, kurās ir iesaistīta Apvienotā Karaliste un, kuras vēl būs atvērtas beidzoties pārejas periodam 2020.gada 31.decembrī, tiks pārtrauktas (un paliks neatrisinātas).

2020.gada janvārī SOLVIT datubāzē bija reģistrētas 1195 atvērtas lietas, kurās iesaistīta Apvienotā Karaliste:

  • 648 lietas, kas saistītas ar Apvienotās Karalistes pilsoņu problēmām citās ES dalībvalstīs (uz Latviju neviena no šīm lietām neattiecas) un
  • 547 lietas, kas ietver sūdzības no ES pilsoņiem par Apvienotās Karalistes iestādēm, tai skaitā 1 Latvijas pilsoņa sūdzība.

Sākot ar 2021.gadu Eiropas Ekonomiskas zonas valstu, tostarp, Latvijas, pilsoņiem un uzņēmumiem problēmas būs jārisina nepastarpināti ar Apvienotās Karalistes nacionālajām iestādēm un otrādi.