No 2021.gada 1.janvāra visi ES primārie un sekundārie tiesību akti uz Apvienoto Karalisti vairs nav piemērojami, tajā skaitā arī Eiropas Komisijas 2013.gada 17.septembra ieteikumi, kas reglamentē SOLVIT. Tas nozīmē, ka Eiropas Ekonomiskas zonas valstu, tostarp, Latvijas, pilsoņiem un uzņēmumiem problēmas būs jārisina nepastarpināti ar Apvienotās Karalistes nacionālajām iestādēm un otrādi.