Tūrisms

1. Kas būtu jāņem vērā ceļotājiem, kas plāno doties uz Lielbritāniju? Vai kaut kas mainās?

Ceļotājiem, kas dosies uz Apvienoto Karalisti būs jārēķinās ar papildu laiku un pārbaudēm, gan organizējot savu ceļojumu, gan faktiski dodoties tajā. Brexit ietekmē gandrīz visus ar ceļojumu organizēšanu saistītos jautājumus un viens no būtiskākajiem ir avio lidojumi.

 

Gan uz ceļotājiem, kas plāno doties (privātām vai darba vajadzībām) no Apvienotās Karalistes uz ES (un otrādi) izstāšanās dienā vai pēc tās, gan uzņēmumiem, kas sniedz kompleksus un saistītus tūrisma pakalpojumus, ir attiecināms tikai viens, bet būtisks nosacījums - veikt ceļojuma apdrošināšanu maksātnespējas gadījumā, kas izriet no 26.06.2018. Ministru kabineta noteikumos Nr.380 iestrādātā ceļotāju tiesību aizsargmehānisma. ES tiesību akti paredz pienākumus tiem, kuri organizē kompleksos ceļojumus, aizsargāt ceļotājus pret tūrisma operatoru maksātnespēju. Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES tūrisma operatoriem (ceļojums) vairs automātiski netiks piemērots pienākums aizsargāt ceļotājus pret organizatora maksātnespēju, gadījumos, kad operators veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē. Tomēr, ja šāds operators piedāvā Latvijas tirgū savus pakalpojumus, tam ir jāreģistrējas Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzturētajā Latvijas tūrisma aģentu, tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, datubāzē, kā arī jānodrošina aizsardzība maksātnespējas gadījumā.

 

Turklāt, ja ceļotāji iegādājas komplekso pakalpojumu no operatoriem, kuri uzņēmējdarbību veic trešā valstī ar ES reģistrētu mazumtirgotāju starpniecību, operatora pienākumu sniegt komplekso pakalpojumu un garantijas par veikto maksājumu atmaksāšanu un ceļotāja repatriāciju nodrošina mazumtirgotājs, ja vien mazumtirgotājs nepierāda, ka šos pienākumus pilda operators. Faktiski tas nozīmē, ka Latvijas iedzīvotājam, pērkot ceļojumu no Apvienotajā Karalistē bāzētas (reģistrētas) ceļojuma aģentūras vai operatora, ir jāpārliecinās par to, vai viņam tiek nodrošināta ceļojuma apdrošināšana maksātnespējas gadījumā (vai tiek atgriezta iemaksātā nauda vai veikta repatriācija) un vai tas ir reģistrējies Latvijas tūrisma aģentu, tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojumu sniedzēju, kas sekmē saistītus tūrisma pakalpojumus, datubāzē. Patērētāji ir aicināti iegādāties ceļojumus no tādiem ceļojuma organizatoriem un pārdevējiem (tai skaitā Apvienotās Karalistes), kas ir reģistrēti minētajā datubāzē.

 

2. Vai tūrisma nozare Latvijā ir gatava Lielbritānijas izstāšanai no ES?

Paredzamās izmaiņas ceļotājiem veidos zināmas neērtības un prasīs sagatavoties.

 

Tūrisma nozare Latvijā kopumā ir gatava jebkurām izmaiņām, jo pēc būtības tiek piemēroti gandrīz identiski nosacījumi, kādi tie ir trešās pasaules valstīm. Latvijas ārējā robeža ar Krieviju ir arī ārējā robeža ar ES, līdz ar ko tūrisma nozare pārzina nosacījumus, kas jāievēro, apkalpojot vai organizējot uz/no braucienus uz valstīm, kas nav ES.

 

Lasiet vairāk:

Satiksmes ministrijas sagatavotā informācija par pasažieru tiesībām avio satiksmē pēc Brexit

Lapas informācija atjaunota:    02-08-2019