Covid19 Ēdināšana Jaunumi Pakalpojumi
--

Ar mērķi mazināt straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci un mirstības mazināšanu, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Ministru kabinets š.g. 9. novembra sēdē apstiprināja nosacījumus saimniecisko, tostarp, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no š.g. 15. novembra līdz ārkārtējās situācijas beigām – 2022. gada 11. janvārim.

Ārkārtējās situācijas laikā stingri epidemioloģiskās drošības pasākumi saimniecisko pakalpojumu, tostarp, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā tika ieviesti ar mērķi mazināt cilvēku kontaktēšanos un līdz ar to Covid-19 inficēšanās riskus, jo īpaši nevakcinētu un nepārslimojušu cilvēku kontaktēšanos.

Nosacījumi paredz, ka visi darba devēji organizē darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā. Darbinieki darba vietā klātienē atrodas tikai ar darba devēja norīkojumu un, ierodoties darba vietā, apliecina, ka tiem nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju un nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju, kā arī nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā bijis tiešs kontakts ar Covid-19 inficētu personu. Savukārt, darbinieki, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, līdz 2021.gada 15.decembrim darba telpās atrodas tikai ar derīgu Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba devēja veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72  stundām, un kas ir negatīvs.

Aicinām iepazīties ar Veselības ministrijas skaidrojumu darba devējiem par darbinieku, kas atrodas darba vietā klātienē veselības novērtēšanu (apliecinājumu saņemšana no darbiniekiem par veselības stāvokli) un darbinieku testēšanas organizēšanu: Informatīvs materiāls darba devējiem par darbinieku testēšanu un apliecinājuma saņemšanu.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (t.sk. skrīninga testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja līdzekļiem.

Vienlaicīgi paredzēts, ka saimnieciskos pakalpojumus klātienē var sniegt un saņemt tikai epidemioloģiski drošā vidē, izņemot vitāli nepieciešamos pakalpojumus vai pakalpojumus, kas ir saistīti ar cilvēku pamattiesību nodrošināšanu, kuri noteiktos gadījumos būs pieejami arī epidemioloģiski nedrošā vidē.

Joprojām pakalpojumu sniegšanai ir paredzēti stingri epidemioloģiskās drošības pasākumi, tai skaitā sejas masku lietošana, distances ievērošana, darba laika ierobežojumi, platības nosacījumi uz vienu personu un kopējā personu skaita ierobežojumi. Ierobežojumi ir attiecināmi gan uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti epidemioloģiski drošā vidē, gan arī uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti epidemioloģiski nedrošā vidē.

Saimniecisko pakalpojumu sniegšana

Lai pakalpojuma sniegšana un saņemšana saglabātos pēc iespējas epidemioloģiski drošāka, saimnieciskos pakalpojumus, tostarp, skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumus, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, tirdzniecības izstādes, ar izklaidi un atrakcijām saistītus pakalpojumus ārtelpās u.tml., var sniegt epidemioloģiski drošā vidē, tātad tikai personām ar derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Bērns līdz 12 gadu vecumam var saņemt pakalpojumu bez sertifikāta, savukārt, bērns no 12 gadu vecuma var saņemt pakalpojumu ar negatīvu laboratoriski vai izglītības iestādē veiktu testu, kas nav vecāks par 72 stundām, taču bērnu pavadošai personai ir jāspēj uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Vienlaikus pakalpojumu sniedzējiem jānodala apmeklētāju plūsma ar bērniem laikā vai telpā. Piemēram, “nodalīšana telpā” būtu ar sienu, nodrošinot, ka apmeklētāju plūsmas ar bērniem nepārklājas ar pieaugušo plūsmām bez bērniem, vai “nodalīšana laikā” – nodrošinot, ka epidemioloģiski drošā vide ar bērniem strādā līdz plkst.15.00, bet pēc plkst. 15.00 – tiek apkalpoti tikai pieaugušie.

Papildus minētajām vispārējām epidemioloģiskās drošības prasībām un vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta verifikācijai, saimnieciskā pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma sniegšanas vietā vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības, savukārt ārtelpās jānodrošina pietiekama platība, lai būtu iespējams ievērot 2 metru distanci starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādām mājsaimniecībām.

Saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs. Tāpat pakalpojuma sniegšanas vietā jānodrošina 3 metru distance starp darba vietām, ja telpā tās ir vairākas un 2 metru distance starp individuāliem apmeklētājiem vai mājsaimniecībām. Izstāžu norises vietās eju platumam starp izstāžu stendu rindām vai distancei starp vairākām vienā telpā esošām pakalpojuma sniegšanas vietām ir jābūt vismaz 3 metriem.

Papildus, saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas darbu klātienē uzsāk ne agrāk kā plkst.6:00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21:00.

Lai mazinātu cilvēku kontaktēšanos un infekcijas izplatību, arī pēc 15. novembra ir aizliegta klātienes saimniecisko pakalpojumu sniegšana iekštelpās, kas saistīta ar izklaidi, azartspēlēm, derībām un atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos).

Bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas klātienē var saņemt būtiskos pakalpojumus, tostarp, pasta, finanšu un apdrošināšanas, remonta, apkopes, neatliekamos komunālos pakalpojumus, telekomunikāciju un atsevišķus individuālos vai mājsaimniecības pakalpojumus (izmitināšanas pakalpojumus un fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem), ēdienu saņemšanu līdzņemšanai, kā arī pakalpojumus, kuri ir saistīti ar cilvēku pamattiesību nodrošināšanu. Šie pakalpojumi pēc iespējas sniedzami ar iepriekšēju pierakstu. Papildus, šādu pakalpojuma sniegšanas vietās vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības, jālieto sejas maskas un jāievēro 2 metru distance starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādām mājsaimniecībām.

Tāpat no š.g. 15.novembra līdz ārkārtējās situācijas beigām brīvdienās un svētku dienās aizliegta pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros (telpu platība virs 1500 m2 un vairāk kā 5 tirdzniecības vietas), izņemot augstāk minētās vitāli svarīgās saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas, ja tās sniedz pakalpojumu atbilstoši epidemioloģiski drošas vides prasībām, un saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās, kurām ir atsevišķa ieeja no ārtelpas un tiek nodrošināts, ka apmeklētāji nevar piekļūt tirdzniecības centra koplietošanas telpām.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

Arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus turpmāk gan iekštelpās, gan arī ārtelpās var sniegt epidemioloģiski drošā vidē (pakalpojuma sniedzējs ir ar derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, savukārt saņēmējs – ar derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un šīs personas pavadošie bērni līdz 12 gadu vecumam bez sertifikātiem, no 12 gadu vecuma ar negatīvu laboratoriski vai izglītības iestādē veiktu testu, kas nav vecāks par 72 stundām). Plūsmām ar bērniem jābūt nodalītām laikā vai telpā.

Papildus jau iepriekš noteiktajām vispārējām epidemioloģiskās drošības prasībām un vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācijai, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā jānodrošina, ka pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras personas un starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ir vismaz 2 metru attālums, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos var sniegt, ja ir nodrošināts, ka starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ir 3 metru attālums, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena, un pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četri apmeklētāji, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Savukārt ēdināšanas pakalpojumus sporta komandu dalībniekiem to uzturēšanās vietā sniedz komandu “burbuļu” ietvaros, ievērojot, ka personu grupas, kurām nav ikdienas saskares, tiek nodalītas atsevišķās plūsmās, kas nepārklājas.

Bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas var saņemt ēdienu līdzņemšanai vai ar piegādi, ja pakalpojuma sniedzējam, kas nonāk ciešā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju ir derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā netiek sniegti ēdināšanas pakalpojumi klātienē jeb uz vietas, pakalpojuma saņemšanas vietā vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo iekštelpu platības, visām personām jāievēro distance un jālieto sejas maskas.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, izņemot ēdināšanu līdzņemšanai vai ar piegādi un valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga” lidostas termināļos, darbu uzsāk ne agrāk kā plkst.6:00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 21:00.

Detalizēti ar nosacījumiem saimniecisko un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai var iepazīties Ministru kabineta 08.10.2021 rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv