2014. gada 21.novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Latvijas Tūrisma forums 2014, kas šogad notika jau 11.reizi. Forums ietvaros gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti sniedza informāciju un labās prakses piemērus par produktu attīstību un galamērķa veicināšanu. Pasākuma otrajā daļā foruma dalībnieki varēja saņemt aktuālo informāciju par plānoto atbalstu tūrisma veicināšanai 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā.

Pasākuma video materiāli un prezentācijas

 

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra Mārtiņa Lazdovska uzruna - VIDEO

 

TAVA direktora Armanda Slokenberga uzruna - VIDEO

 

Inese Šīrava - TAVA  īstenotās mārketinga aktivitātes 2014.gadā un galvenie darbības virzieni 2015.gadā. – VIDEO un PREZENTĀCIJA

 

Dr. oec., Aija van der Steina - Ārzemju tūristu pētījums Rīgā: patērētājuzvedības tendences  un izaicinājumi nākotnē (LIVE RĪGA un Latvijas Universitātes pētījums) –VIDEO un PREZENTĀCIJA

 

Dr.art., Jānis Kalnačs un Dr.geogr., Andris Klepers  - Kultūras tūrisma problēmas un risinājumi. Vidzemes piemērs. – VIDEO un PREZENTĀCIJA

 

Prof Martin Weigel-  Moderna tūrisma galamērķa pārvaldība, mārketings un pārdošana – Vācijas piemēri un metodes – VIDEO un PREZENTĀCIJA

 

Laura Konstante - Siguldas aizrautības vektors tūrisma veicināšanā un pašvaldības attīstībā – VIDEO un PREZENTĀCIJA

 

Mathis Bogens - AHHAA – Kā mēs zinātni padarījām par izklaidi? – VIDEO un PREZENTĀCIJA

 

Konkursa „Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2014” uzvarētāju apbalvošana – VIDEO

 

Studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāju apbalvošana- VIDEO

 

Atbalsts tūrisma veicināšanai 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā – VIDEO un PREZENTĀCIJA

Jānis Volberts, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Ārvalstu investīciju piesaistes, tūrisma un eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs

Linda Krūmiņa, Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta Finanšu instrumentu attīstības nodaļas vecākā referente

Raivis Bremšmits, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta direktors

Zane Līde, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja

Olga Stoļarova, Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas un plānošanas nodaļa vadītāja