Līdz 2022.gada 28.februārim Latvijā ieviesti stingri ierobežojumi attiecībā uz pulcēšanos, sabiedriskām aktivitātēm, tirdzniecību, pakalpojumiem, mācībām un citām klātienes norisēm ar mērķi samazināt Covid-19 straujo izplatību. 

Prasības pakalpojumu sniedzējiem, tostarp izmitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, noteiktas: 

Izmitināšanas pakalpojumu sniegšana

Epidemioloģiski nedrošā vidē izmitināšanas pakalpojumus kā būtiskus, nepieciešamus pakalpojumus (ārvalstu viesiem, darba vajadzībām, pašizolācijas un karantīnas nolūkos) var sniegt tikai individuāli, t.i. apkalpojot vienu klientu/mājsaimniecību.

Epidemioloģiski nedrošā vidē pakalpojumu var sniegt vakcinēts pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimojis pakalpojumu sniedzējs jebkurai personai, tai skaitā, personai, kuras veselības stāvoklis nav zināms vai kura nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu:

  • atļauts sniegt izmitināšanas pakalpojumu pēc principa “durvis-viesu numuriņš-durvis”, ierobežojot personu uzturēšanos vai pulcēšanos koplietošanas telpās;
  • vienā viesu numuriņā atļauts izmitināt vienu personu vai vienas mājsaimniecības locekļus; aizliegts izmitināt tūristu grupas un tml., kur vienā istabā ir vairākas mājsaimniecības;
  • pārējo pakalpojumu sniegšanā, kas tiek sniegti tūristu mītnē, jāvadās pēc vispārējā regulējuma. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus atļauts sniegt, izsniedzot ēdienu līdzņemšanai (no plkst. 6.00 līdz 23.00) vai piegādājot to uz numuriņu (iespēju robežās nodrošinot bezkontakta piegādi, bez darba laika ierobežojuma).

Ja izmitināšanas pakalpojums tiek sniegts personām ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nav saistoši ievērot nosacījumu vienā viesu numuriņā izmitināt vienu personu vai vienas mājsaimniecības locekļus.