Informācija sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem

Ministru kabineta 2020. gada. 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” cita starp nosaka arī darbības nosacījumus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana. Tas nozīmē, ka arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi: 

 • apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām (MK noteikumu 5. punkts); 
 • distancēšanās 2 metri ( MK noteikumu 6. punkts); 
 • higiēnas prasību ievērošana (MK noteikumu 7. punkts); 
 • personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība (MK noteikumu 8. punkts).

 

Nosakot pulcēšanās ierobežojumus, tirdzniecības vietās jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības uz vienu apmeklētāju. 

 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā papildus jānodrošina, ka:

 • tiek ievērota divu metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;
 • iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
 • ārtelpās cilvēku skaita ierobežojums nav noteikts;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietās apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) jāizvieto skaidri salasāma publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā gan iekštelpās, gan ārtelpās;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 2.00. Šis nosacījums attiecas uz vietām, kur pamata pakalpojums ir ēdināšana un kur apmeklētājiem šie pakalpojumi tiek sniegti, apkalpojot tos pie galdiņiem;
 • izklaides vietu, tai skaitā diskotēku un naktsklubu, kur pamatpakalpojums ir izklaide, darba laiks tiek saglabāts līdz plkst. 24.00; 
 • ir pieejama iespēja apmeklētājiem iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;
 • galda piederumu, trauku komplektu un salvešu izsniegšana notiek katram apmeklētājam individuāli;
 • pēc katra apmeklētāja ēdienreizes tiek veikta galdiņu dezinfekcija.

 

Vienlaikus MK noteikumos definētas prasības dažāda veida pasākumu (svinības, banketi, utt.) organizēšanai, t.sk. sabiedriskās ēdināšanas vietā, nosakot personu skaitu, kā arī vispārīgās prasības kontrolēt cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm utml.:

 • iekštelpās vienlaicīgi var pulcēties līdz 1000 cilvēkiem;
 • ārtelpās maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits ir līdz 3000 cilvēku;
 • uz vienu apmeklētāju jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • cilvēku skaits, kas vienlaicīgi pulcējas konkrētā vietā, nedrīkst pārsniegt 50%, ko pieļauj konkrētās vietas kapacitāte; 
 • ja pasākumā pulcējas vairāk kā 500 cilvēku (gan iekštelpās, gan brīvā dabā), saimnieciskā pakalpojuma sniedzējiem un pasākuma organizētājiem jāizstrādā pasākumu plāns Covid-19 izplatības ierobežošanai, paredzot cilvēku plūsmu plānošanu un citus pasākumus.

 

Divu metru fiziskās distances un ne mazāk kā 3 m2 uz vienu personu telpā prasības NEATTIECAS uz darījumu tūrisma pasākumiem kongresu centros un konferenču zālēs un ar minētajām vietām saistītajā ārtelpā, ja pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Šajos pasākumos:

 • blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi;
 • starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai četrām sēdvietām jānodrošina viena metra distance vai aizsargbarjera;
 • pametot sēdvietu, personai jāievēro divu metru fiziskās distancēšanās nosacījums;
 • ja pasākumā tiek nodalītas personu grupu plūsmas, kas nepārsniedz 300 cilvēku katrā grupā, un netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās, pasākuma laikā var neievērot arī nosacījumu nodrošināt, ka telpās atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas telpas platība un infrastruktūra.

 

Vienlaikus aicinām sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu īpašniekus un vadītājus, kā arī dažādu pasākumu organizētājus iespēju robežās īstenot arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu. Tāpat aicinām īstenot pasākumus darbinieku maksimālai aizsardzībai.

 

Komunikācijas materiāli lietotnes "Apturi Covid" popularizēšanai pieejami šeit.  Aicinām sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus izmantot pieejamos materiālus, lai informētu klientus par iespēju izmantot lietotni "Apturi Covid" vīrusa izplatības mazināšanai. Saitē pieejami drukas faili informatīviem plakātiem un citiem materiāliem, ko ikviens sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums var izmantot savām vajadzībām. 

 

Lapas informācija atjaunota:    17-08-2020