2020. gada 30. decembra Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē nolemts brīvdienu mājsēdes laikā līdz pl.21.00 saīsināt sabiedriskās ēdināšanas darbības (ēdienu izsniegšana līdzņemšanai, ēdināšana ražošanas uzņēmumos) darba laiku, lai pakalpojumu saņēmēji un sniedzēji (darbinieki) varētu savlaicīgi atgriezties mājās, ņemot vērā, ka mājsēdes laikā līdz plkst. 22:00 iedzīvotājiem ir jāatgriežas savās dzīvesvietās.

Veicot grozījumus MK rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, noteikts, ka brīvdienu mājsēdes laikā:

  • no 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 3. janvārim
  • un no 2021. gada 8. janvāra līdz 2021. gada 9. janvārim

sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, t.sk. ēdienu piegāde, un citi sabiedriskie pakalpojumi klātienē darbu beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00.

Vienlaikus norādām, ka arī tūristu mītņu darbība kopumā nav ierobežota, taču, dodoties uz to vai mājup, viesiem jāievēro mājsēdes laikā noteiktie ierobežojumi. Tāpat mājsēdes laikā viesiem jāatrodas tūristu mītnē un viesu ēdināšana jānodrošina līdz plkst. 21:00.

Atgādinām, ka tūristu mītnes var turpināt sniegt atbalsta izmitināšanas pakalpojumu Covid-19 kontaktpersonām, personām un repatriantiem. Tajās tūristu mītnēs, kur tiek izmitinātas šādas atbalsta personas, ēdināšanas pakalpojumus (ēdienu un dzērienu piegāde (tā saucamais room service)) var sniegt arī brīvdienu mājsēdes laikā pēc plkst. 22:00, taču aicinām maksimāli samazināt šādas darbības.

Visu ierobežojumu kontroli nodrošinās Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policiju, Valsts robežsardzi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tai skaitā Zemessardzi.

Atstājot darba vietu vai dzīvesvietu mājsēdes laikā, personai jāaizpilda apliecinājums. Tas aizpildāms brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu; personas kodu; dzīvesvietas adresi; dzīvesvietas atstāšanas iemeslu un laiku, darba vietas nosaukumu un darbavietas vadības (kontaktpersonas) kontakttālruni. Vienlaicīgi personai ir jābūt klāt arī personas apliecinošam dokumentam (pase vai ID). Šo apliecinājumu un personu apliecinošo dokumentu personai būs jāuzrāda pārbaudes laikā. Apliecinājumu var aizpildīt arī pēc Valsts policijas parauga.

Vienlaikus atgādinām, ka uz ārkārtējās situācijas laiku attiecināmi stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi sabiedriskās ēdināšanas sektorā.  Lai samazinātu cilvēku drūzmēšanos un ilgstošāku uzturēšanos sabiedriskās ēdināšanas vietās, ārkārtējas situācijas laikā – no š.g. 9. novembra līdz 7. februārim sabiedriskās ēdināšanas vietās drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.

Ēdienu līdzņemšanai sabiedriskās ēdināšanas vietā var izsniegt klientam ne tikai, veicot piegādi uz klienta norādīto vietu, bet arī turpat sabiedriskās ēdināšanas telpās, maksimāli nodrošinot bezkontakta piegādi.
Ēdiena pasūtījums ir jāveic iepriekš, lai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums var nodrošināt klientu nedrūzmēšanos tā telpās pie ēdienu piegādes/saņemšanas. 

Ja rodas situācija, ka klientu pasūtījumi noteiktā laika periodā veido daudz pasūtījumus, un gadījumos, kad klients ierodas sabiedriskās ēdināšanas vietās pēc tā, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam jānodrošina, ka telpās  nenotiek drūzmēšanās. Uzņēmuma telpās ēdienu var saņemt viena persona, ievērojot drošības pasākumus – darbinieka aizsardzība (maska, cimdi), 2 metri,  maksimāli  aicinot klientus nodrošināt bezkontakta  apmaksu, prasība klientam būt maskā.

Ēdienam līdzņemšanai jau jābūt porcionētam.

Šis ierobežojums neattiecas uz valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" termināli, kā arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs un darbavietās, ja tās nav publiski pieejamas un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas.  Šajās vietās strādājošiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem sabiedriskās ēdināšanas vietā jānodrošina Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 20. punkta prasības, kā arī, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, jāievēro pārējie epidemioloģiskās drošības pasākumi: 2 metri distances ievērošana, dezinfekcijas līdzekļi, aizsarglīdzekļi darbiniekiem. 

 

Latvijas Restorānu biedrība sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu izstrādājusi Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu piegādei. 

 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Vai sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst strādāt brīvdienās un svētku dienās un izdot ēdienu līdzņemšanai? 

Jā, drīkst, ja tajā tiek izsniegts ēdiens un bezalkoholiski dzērieni līdzņemšanai.

Sabiedriskās ēdināšanas vietas, kurām ir atbilstoša alkohola tirdzniecības licence, alkoholu (piemēram, kokteiļus, karstvīnu, alu) līdzņemšanai var realizēt tikai ar distances līgumu palīdzību no 8:00 – 21:00.

Ēdienu un dzērienu izsniegšanā līdzņemšanā jāievēro visas epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā par distancēšanos utml.

Atgādinām, ka jebkādu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, klātienē, brīvdienu mājsēdes ir jāveic līdz plkst.21.00.

Kā organizējama ēdienu līdzņemšana sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, kas darbojas tūristu mītnēs?

Tūristu mītnes (viesnīcas, viesu nami, utt) drīkst savās telpās atļaut strādāt restorāniem (brīvdienu mājsēdes laikā līdz plkst.21:00), kas nodrošina tajās atrodošos viesus ar brokastīm un citām ēdienreizēm. Taču sagatavotie ēdieni ir jāpiegādā viesiem uz numuriņu vai līdzņemšanai, izsniedzot ēdienu atbilstošā iepakojumā, nodrošinot pie ēdienu izsniegšanas to, ka nenotiek drūzmēšanās, piemēram, restorāna telpā.

Viesiem, kas tūristu mītnē atrodas pašizolācijā vai mājas karantīnā, ēdienu piegādi veic tikai uz numuriņu ar bezkontakta piegādi. 

Tūristu mītnes var turpināt sniegt atbalsta izmitināšanas pakalpojumu Covid kontaktpersonām, personām un repatriantiem. Tajās tūristu mītnēs, kur tiek izmitinātas šādas atbalsta personas ēdināšanas pakalpojumus (ēdienu un dzērienu piegāde (room service)) var sniegt ari brīvdienu mājsēdes laikā, maksimāli samazinot kustību pēc plkst. 22:00.

Viesi nedrīkst ēst tūristu mītnes restorānā, restorānā drīkst uzturēties tikai īslaicīgi, ierodoties pēc sagatavotā ēdiena.

Ja tūristu mītnē darbojas bārs (kas reģistrēts kā sab.ēdināšanas vieta), kas nodrošina arī uzkodu un ēdienu gatavošanas pakalpojumus, tam ir atļauts strādāt pēc augstāk minētajiem principiem.

Tūristu mītnes personāls var lūgt viesus saglabāt ēdienu piegādes čekus, ja ēdiens tiek pasūtīts citā sabiedriskās ēdināšanas vietā ārpus tūristu mītnes, lai izvairītos no situācijām, ka ēdiena kvalitātes dēļ klientam ir radušās veselības problēmas un tās varētu tikt saistītas ar attiecīgo tūristu mītni.

Sabiedriskās ēdināšanas vieta var darboties diennakts režīmā, ja tā nodrošina ēdienu piegādi darba dienās, taču jāievēro brīvdienu mājsēdes darba laiks līdz plkst.21:00. 

Vai sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst strādāt brīvdienās un svētku dienās, ja tiek nodrošināta atsevišķa (no ārpuses) ieeja tirdzniecības centrā izvietotajai sabiedriskās ēdināšanas vietai?

Kritērijam “atsevišķa piekļuve no ārpuses” nav nozīmes. Sabiedriskās ēdināšanas vietas darbība tirdzniecības centrā brīvdienās un svētku dienās ir atļauta tikai maltītes izsniegšanai līdzņemšanai. Ja tirdzniecības centrs brīvdienās un svētku dienās ir slēgts, bet sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam ir atsevišķā ieeja, tad sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums  var nodrošināt ēdienu gatavošanu un tā izsniegšanu līdzņemšanai (arī uz vietas).

Sabiedriskās ēdināšanas vieta var darboties diennakts režīmā, ja tā nodrošina ēdienu piegādi darba dienās. Atgādinām, ka jebkādu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, klātienē, brīvdi

Vai tirdzniecības centrā no 2020.gada 19.decembra sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi var izsniegt ēdienu līdzņemšanai arī brīvdienās? Piemēram, Hesburger, kurš atrodas tirdzniecības centrā. Klients drīkst atnākt, pasūtīt ēdienu un paņemt to līdzi?

Drīkst. Rīkojumā ir noteikts, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās ir atļauts izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai (izņemot ražošanas uzņēmumus, kur tas nav iespējams, ievērojot nosacījumu, ka attiecīgā ēdināšanas vieta nav publiski pieejama un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas, ēdināšanas laikā pie viena galdiņa atrodas tikai viena persona un starp galdiņiem ir divu metru distance).  Jebkādu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem klātienē brīvdienu mājsēdes laikā ir jāveic līdz plkst.21.00.

 

Komunikācijas materiāli lietotnes "Apturi Covid" popularizēšanai pieejami šeit.  Aicinām tirdzniecības uzņēmumus izmantot pieejamos materiālus, lai informētu klientus par iespēju izmantot lietotni "Apturi Covid" vīrusa izplatības mazināšanai. Saitē pieejami drukas faili informatīviem plakātiem un citiem materiāliem, ko ikviens sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums var izmantot savām vajadzībām. 

Papildu vizuālie materiāli publicēti Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.