Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2020.gada 6. novembrī līdz ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī no š.g. 9. novembra līdz 6. decembrim nolemts uz ārkārtējās situācijas laiku ieviest  stingrākus epidemioloģiskās drošības pasākumus sabiedriskās ēdināšanas sektorā. 

 

Lai samazinātu cilvēku drūzmēšanos un ilgstošāku uzturēšanos sabiedriskās ēdināšanas vietās, ārkārtējas situācijas laikā – no š.g. 9. novembra līdz 6. decembrim sabiedriskās ēdināšanas vietās drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.

 

Šis ierobežojums neattieksies uz skolām, bērnudārziem un darba vietām, kā arī VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" termināli.  Šajās vietās strādājošiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem sabiedriskās ēdināšanas vietā jānodrošina visi iepriekš pieņemtie pasākumi.

 

Ministru kabineta 2020. gada. 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” cita starp nosaka arī darbības nosacījumus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.

 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pamatprincipi visos gadījumos ir apmeklētāju informēšana, distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana un personiskās veselības novērtēšana. Tas nozīmē, ka arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem turpmākajā darbībā jāievēro šādi Covid-19 ierobežošanas pamatprincipi: 

 • apmeklētāju informēšana par piesardzības prasībām (MK noteikumu 5. punkts); 
 • distancēšanās 2 metri ( MK noteikumu 6. punkts); 
 • higiēnas prasību ievērošana (MK noteikumu 7. punkts); 
 • personas (darbinieku) veselības stāvokļa uzraudzība (MK noteikumu 8. punkts).

 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā papildus jānodrošina, ka:

 • tiek ievērota divu metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;
 • iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;
 • no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim apmeklētāji atrodas tikai sēdvietās;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietās apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) jāizvieto skaidri salasāma publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā gan iekštelpās, gan ārtelpās;
 • ir pieejama iespēja apmeklētājiem iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;
 • galda piederumu, trauku komplektu un salvešu izsniegšana notiek katram apmeklētājam individuāli;
 • pēc katra apmeklētāja ēdienreizes tiek veikta galdiņu dezinfekcija.

 

Komunikācijas materiāli lietotnes "Apturi Covid" popularizēšanai pieejami šeit.  Aicinām tirdzniecības uzņēmumus izmantot pieejamos materiālus, lai informētu klientus par iespēju izmantot lietotni "Apturi Covid" vīrusa izplatības mazināšanai. Saitē pieejami drukas faili informatīviem plakātiem un citiem materiāliem, ko ikviens sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums var izmantot savām vajadzībām. 

 

Papildu vizuālie materiāli publicēti Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.