No 2021.gada 7.aprīļa epidemioloģiskās drošības pasākumus sabiedriskās ēdināšanas sektorā nosaka 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Lai samazinātu cilvēku drūzmēšanos un ilgstošāku uzturēšanos sabiedriskās ēdināšanas vietās, sabiedriskās ēdināšanas vietās drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai[1].

Ēdienu līdzņemšanai sabiedriskās ēdināšanas vietā var izsniegt klientam ne tikai, veicot piegādi uz klienta norādīto vietu, bet arī turpat sabiedriskās ēdināšanas telpās, maksimāli nodrošinot bezkontakta piegādi.

Ēdiena pasūtījums ir jāveic iepriekš, lai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums var nodrošināt klientu nedrūzmēšanos tā telpās pie ēdienu piegādes/saņemšanas. 

Ja rodas situācija, ka klientu pasūtījumi noteiktā laika periodā veido daudz pasūtījumus, un gadījumos, kad klients ierodas sabiedriskās ēdināšanas vietās pēc tā, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam jānodrošina, ka telpās  nenotiek drūzmēšanās. Uzņēmuma telpās ēdienu var saņemt viena persona, ievērojot drošības pasākumus – darbinieka aizsardzība (maska, cimdi), 2 metri,  maksimāli  aicinot klientus nodrošināt bezkontakta  apmaksu, prasība klientam būt maskā.

Ēdienam līdzņemšanai jau jābūt porcionētam.

Šis ierobežojums neattiecas uz valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" termināli, kā arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs un darbavietās, ja tās nav publiski pieejamas un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas.  Šajās vietās strādājošiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem sabiedriskās ēdināšanas vietā jānodrošina Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 20.3 punkta[2] prasības, kā arī, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, jāievēro pārējie epidemioloģiskās drošības pasākumi: 2 metri distances ievērošana, dezinfekcijas līdzekļi, aizsarglīdzekļi darbiniekiem. 

Latvijas Restorānu biedrība sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu izstrādājusi Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu piegādei. 

 

Epidemioloģiskās drošības pasākumi sabiedriskās ēdināšanas sektorā

Uz sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem ir attiecināmas spēkā esošās prasības 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  15. punkta[3] un tā apakšpunktā noteiktās prasības:

15. Saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, izņemot tirdzniecības pakalpojuma un skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietas:

15.1. vienai personai nodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs;

15.2. pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā.

Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, noteikts arī pienākums[4] saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējiem labi redzamā vietā (papildus informācijai par piesardzības pasākumiem) izvietot aicinājumu apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni Apturi Covid.

 

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kā organizējama ēdienu līdzņemšana sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, kas darbojas tūristu mītnēs?

Tūristu mītnes (viesnīcas, viesu nami, utt) drīkst savās telpās atļaut strādāt restorāniem, kas nodrošina tajās atrodošos viesus ar brokastīm un citām ēdienreizēm. Taču sagatavotie ēdieni ir jāpiegādā viesiem uz numuriņu vai līdzņemšanai, izsniedzot ēdienu atbilstošā iepakojumā, nodrošinot pie ēdienu izsniegšanas to, ka nenotiek drūzmēšanās, piemēram, restorāna telpā.

Viesiem, kas tūristu mītnē atrodas pašizolācijā, ēdienu piegādi veic tikai uz numuriņu ar bezkontakta piegādi. 

Viesi nedrīkst ēst tūristu mītnes restorānā, restorānā drīkst uzturēties tikai īslaicīgi, ierodoties pēc sagatavotā ēdiena.

Ja tūristu mītnē darbojas bārs (kas reģistrēts kā sab.ēdināšanas vieta), kas nodrošina arī uzkodu un ēdienu gatavošanas pakalpojumus, tam ir atļauts strādāt pēc augstāk minētajiem principiem.

Tūristu mītnes personāls var lūgt viesus saglabāt ēdienu piegādes čekus, ja ēdiens tiek pasūtīts citā sabiedriskās ēdināšanas vietā ārpus tūristu mītnes, lai izvairītos no situācijām, ka ēdiena kvalitātes dēļ klientam ir radušās veselības problēmas un tās varētu tikt saistītas ar attiecīgo tūristu mītni.

Sabiedriskās ēdināšanas vieta var darboties diennakts režīmā, ja tā nodrošina ēdienu piegādi. 

Vai sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkst strādāt tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2

Jā, drīkst. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana atļauta līdzņemšanai.

Ja sabiedriskās ēdināšanas vieta sagatavojusi ēdienu līdzņemšanai atbilstoši visām drošības prasībām un izsniedz to klientam, vai klients drīkst šo maltīti notiesāt ārtelpās, piemēram, restorāna terasē?

Sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības vietas nedrīkst piedāvāt iespēju klientiem sēdēt uz vietas un paēst ne iekštelpās, ne ārtelpās.

Ja iepriekš sabiedriskās ēdināšanas vietas ārtelpās tas ir bijis iespējams, šobrīd attiecīgās vietas (galdiņi, sēdvietas u.c.) ir jānorobežo, piemēram, novelkot auklu vai lenti. Galdus un krēslus, ja iespējams, var arī aiznest no attiecīgās vietas.

 

Komunikācijas materiāli lietotnes "Apturi Covid" popularizēšanai pieejami šeit.   Aicinām uzņēmumus izmantot pieejamos materiālus, lai informētu klientus par iespēju izmantot lietotni "Apturi Covid" vīrusa izplatības mazināšanai. Saitē pieejami drukas faili informatīviem plakātiem un citiem materiāliem, ko ikviens sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums var izmantot savām vajadzībām. 

Papildu vizuālie materiāli publicēti Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 20. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p20

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 20.3. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p20.3

[3] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 15. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p15

[4] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5.1