Ekonomikas ministra A.Ašeradena viedoklis par Vanšu tiltu

06-03-2018

Būvniecības valsts kontroles biroja kompetence attiecas uz publisko ēku (nevis būvju) ekspluatācijas uzraudzību.

 

Vanšu tilts, kā arī jebkurš cits tilts, ir vietējās pašvaldības būvvaldes kompetencē, kas nozīmē, ka Rīgas pilsētas būvvalde veic Vanšu tilta ekspluatācijas uzraudzību, t.i. pārliecinās, ka tilts visā tā ekspluatācijas laikā atbilst Būvniecības likumā nostiprinātajiem principiem (piemēram, viens no tiem ir lietošanas drošība, kas ietver arī mehānisko stiprību un stabilitāti). Arī par tilta uzturēšanu atbild Rīgas Dome (Satiksmes departaments).

 

Tomēr, ņemot vērā, ka Vanšu tilts ir sabiedriski nozīmīgs objekts un tā ekspluatācijas kvalitāte ietekmē visas sabiedrības drošību, esmu uzdevis birojam steidzami veikt būves vizuālo apsekojumu, sniedzot savu viedokli par tālāko rīcību Rīgas pilsētas būvvaldei un Ekonomikas ministrijai.

 

Tikai Rīgas pilsētas būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par tilta remontdarbiem vai tā slēgšanu.

 

 

Agita Baltbārde

Ekonomikas ministra

padomniece komunikācijas jautājumos

Tālr: 29 133 073

E-pasts: Agita.Baltbarde@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019