Apstiprināta enerģētikas pētījumu programma

25-09-2018

Ministru kabineta sēdē šā gada 25. septembrī apstiprināta valsts pētījumu programmu “Enerģētika” 2018.–2020. gadam, kuras virsmērķis ir veicināt ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā.

 

Programmas kopējais finansējums ir 6 miljoni eiro, ik gadu 2 miljoni eiro. Līdz ar enerģētikas pētījumu programmas apstiprināšanu Ekonomikas ministrija jau tuvākajā laikā izsludinās programmas projektu pieteikumu konkursu, pēc tam veiks projektu atlasi un noslēgs projektu īstenošanas līgumus.

 

Programmas ietvaros tiks attīstīta analītiskā zināšanu bāze:

  1. ilgtermiņa nacionālās enerģētikas politikas stratēģisko mērķu noteikšanai, sasniegšanai un progresa novērtēšanai, kā arī radīti rīcībpolitikas priekšlikumi, rīki un modeļi;
  2. enerģijas infrastruktūras un tirgus attīstībai, iekļaujot enerģijas sistēmu attīstības un optimizācijas risinājumus, dažādu enerģijas veidu ieguves un izmantošanas prognozes, ražošanas un patēriņa tendences, energoapgādes materiāltehniskos un tehnoloģiskos risinājumus, kā arī energoapgādes sistēmas drošuma risinājumus;
  3. energoefektivitātes jomā, iekļaujot visaptverošu  energoefektivitātes potenciāla  novērtējumu tautsaimniecības sektoros un atsevišķās nozarēs, energoefektivitātes pasākumu izvērtējumu, jaunu inženiertehnoloģisko risinājumu izpēti, efektīvas siltumapgādes un aukstumapgādes attīstības potenciāla Latvijā izvērtējumu, kā arī atbilstošu rīcībpolitiku un finansēšanas risinājumu izstrādi;
  4. atjaunojamo un vietējo energoresursu izmantošanas jomā, par šo resursu potenciālu teritoriālā un sektoru griezumā, tirgu, ilgtspēju, tehnisko, sociālo un ekonomisko ietekmi, atbalsta mehānismiem un starpvalstu sadarbības mehānismiem, tehnoloģijām, ietekmi uz kopējo energosistēmas drošumu un tirgu, kā arī izstrādāt atbilstošus rīcībpolitikas un finansēšanas risinājumus;

 

Vienlaikus programmas ietvaros tiks veicināta valsts iestāžu starptautiskā sadarbība ar zinātniskajām institūcijām enerģētikas pētniecības jomā, lai risinātu ilgtermiņa enerģētikas problēmas un izaicinājumus un veidotu uz pētniecību un efektivitāti balstītu ilgtspējīgu enerģētikas politiku.

 

Pētījumu programmu izstrādāja Ekonomikas ministrija, sadarbojoties ar ministrijas izveidotu programmas stratēģiskās vadības padomi, kuras uzdevums ir konsultēt ministriju par programmas stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem, sniegt priekšlikumus programmas pilnveidei un izvērtēt programmas sasniegtos rezultātus pēc tās pabeigšanas. Stratēģiskās padomes locekļu sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Conexus Baltic Grid”, kā arī enerģētikas eksperts, ES Enerģētikas komisārs no 2004.–2009. gadam un Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības padomes Enerģētikas apakškomitejas priekšsēdētājs. Izstrādājot programmu, ministrija konsultējās arī ar Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvjiem.

 

Detalizēti ar apstiprināto Ministru kabineta rīkojumu "Par valsts pētījumu programmu "Enerģētika"" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193

Lapas informācija atjaunota:    01-02-2019