EM izsludinājusi iepirkumu 464. sērijas daudzdzīvokļu ēku padziļinātai izpētei

17-05-2019

Lai palīdzētu iedzīvotājiem un pārvaldniekiem rūpēties par ēku drošību un ilgmūžību, tostarp, nepieciešamības gadījumā veicot ēku atjaunošanu vai konstrukciju pastiprināšanu, Ekonomikas ministrija (turpmāk – EM) vēlas apzināt tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nesošo konstrukciju un to savienojumu mezglu tehnisko stāvokli un piedāvāt tipveida tehniskos risinājumus.

 

Līdz ar to, turpinot Padomju laikā celto sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa padziļināto tehnisko izpēti, EM ir izsludinājusi iepirkumu 464. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes izpētei, kā arī tipveida risinājumu sagatavošanai.

 

Gada nogalē EM mājas lapā tiks publicēti 464. sērijas ēku padziļinātas tehniskās izpētes rezultāti, lai informētu sabiedrību par būtiskākajiem secinājumiem un tipveida konstrukciju mezglu pastiprināšanas risinājumiem, vienlaikus iezīmējot šo darbu aptuvenās būvizmaksas. Tāpat informācija tiks izplatīta arī namu apsaimniekotājiem, lai uzlabotu ēku apsaimniekošanu. Izvērtēšanas rezultāti tiks ņemti vērā veicot normatīvo aktu pilnveidi.

 

EM aicina potenciālos pretendentus iesniegt pieteikumus Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019. gada 4. jūnija plkst.10.00. Plašāka informācija par izsludināto iepirkumu pieejama šeit.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

Lapas informācija atjaunota:    17-05-2019