Jaunumi

Lai īstenotu elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību pilnīga nodalīšanu, kas paredz AS “Augstsprieguma tīkls” pārvaldības nodrošināšanu pār elektroenerģijas pārvades sistēmas funkcionēšanai nepieciešamo infrastruktūru, Ministru kabinets šā gada 17. decembrī ir apstiprinājis turpmāk veicamās darbības, kuras ir nepieciešamas, lai nodrošinātu, ka ar 2020. gada 1. jūliju sāktu darboties jaunais elektroenerģijas pārvades sistēmas pārvaldības modelis.  Viss reformas process savukārt  noslēgtos līdz 2020. gada 31. decembrim, līdz kuram būtu veicama AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Latvijas elektriskie tīkli” reorganizācija, izveidojot vienu kapitālsabiedrību, kas nodrošinās pilnvērtīgas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkcijas izpildi.

 

Šā gada 8. oktobrī MK uzdeva Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai sagatavot tiesību aktus, lai AS “Augstsprieguma tīkls” uzsāktu līdzdalību AS “Latvijas elektriskie tīkli”.  Šā gada 17. decembra sēdē valdība izskatīja sagatavoto Informatīvo ziņojumu  "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" līdzdalības uzsākšanu akciju sabiedrībā "Latvijas elektriskie tīkli"", kas paredz AS “Latvenergo” izbeigt līdzdalību AS “Latvijas elektriskie tīkli”, savukārt AS “Augstsprieguma tīkls” iegūt līdzdalību AS “Latvijas elektriskie tīkli”.

 

Papildus Ministru kabineta pieņemtajam lēmuma, lai pilnībā īstenotu elektroenerģijas pārvades sistēmas pārvaldības maiņu, nākamā gada laikā būs jāīsteno vairāki soļi:

  • AS “Latvenergo” īpašumā esošo ar pārvades sistēmas aktīviem saistīto nekustamo īpašumu atsavināšana AS “Latvijas elektriskie tīkli”;
  • AS “Latvenergo” pamatkapitāla samazināšana, dzēšot akcijas un veicot to izmaksu mantā ar AS “Latvijas elektriskie tīkli” akcijām;
  • AS “Latvenergo” pamatkapitāla palielināšana no iepriekšējos gados nesadalītās peļņas;
  • AS “Latvijas elektriskie tīkli” kapitāla daļu turētāja maiņa no Ekonomikas ministrijas uz Finanšu ministriju;
  • AS “Augstsprieguma tīkls” pamatkapitāla palielināšanu ar mantisko ieguldījumu (AS “Latvijas elektriskie tīkli” akcijas);
  • AS “Augstsprieguma tīkls” un SIA “Latvijas elektriskie tīkli” reorganizācija to apvienošanas ceļā.

 

Kā zināms, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu lēmumu par publiskas personas līdzdalības iegūšanu vai izšķirošās ietekmes iegūšanu vai izbeigšanu kapitālsabiedrībā jāpieņem attiecīgās publiskās personas augstākai lēmējinstitūcijai - Ministru kabinetam.

 

Detalizēti ar MK protokollēmumu “Par informatīvo ziņojumu “Par akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” līdzdalības uzsākšanu akciju sabiedrībā “Latvijas elektriskie tīkli”“ var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193