Sākumlapa https://www.em.gov.lv Sākumlapa lv Tue, 23 Jan 2018 05:39:15 +0200 Lielākas algas strādājošajiem un atbalsts Latvijas rūpniecībai – EM prioritātes 2018. gadā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17700-lielakas-algas-stradajosajiem-un-atbalsts-latvijas-rupniecibai-em-prioritates-2018-gada Fri, 19 Jan 2018 12:05:01 +0200 Uzņēmējdarbības sekmēšanai reģionos precizēta biznesa inkubatoru atbalsta programma https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17673-uznemejdarbibas-sekmesanai-regionos-precizeta-biznesa-inkubatoru-atbalsta-programma Thu, 18 Jan 2018 12:05:01 +0200 30.janvārī aicinām uz semināru par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17669-30janvari-aicinam-uz-seminaru-par-es-fondu-atbalstu-jaunu-produktu-ieviesanai-razosana Wed, 17 Jan 2018 18:05:02 +0200 Tūrisma nozares konkurētspējas pamats – jauni produkti, jauni tirgi un moderns konferenču centrs Rīgā! https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17655-turisma-nozares-konkuretspejas-pamats-jauni-produkti-jauni-tirgi-un-moderns-konferencu-centrs-riga Tue, 16 Jan 2018 18:05:01 +0200 Atbalstam apstrādes rūpniecības ēku un iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami vēl 15,4 miljoni eiro https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17650-atbalstam-apstrades-rupniecibas-eku-un-iekartu-energoefektivitates-paaugstinasanai-un-vietejo-aer-izmantosanai-bus-pieejami-vel-154-miljoni-eiro Tue, 16 Jan 2018 18:05:01 +0200 Precizēta patentmaksas režīma piemērošanas kārtība, apmērs un profesiju saraksts https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17654-precizeta-patentmaksas-rezima-piemerosanas-kartiba-apmers-un-profesiju-saraksts Tue, 16 Jan 2018 18:05:01 +0200 Latgales reģiona namu pārvaldnieki un pašvaldību pārstāvji iepazīsies ar Liepājas pieredzi ēku atjaunošanā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17600-latgales-regiona-namu-parvaldnieki-un-pasvaldibu-parstavji-iepazisies-ar-liepajas-pieredzi-eku-atjaunosana Mon, 15 Jan 2018 18:05:01 +0200 2017.gada vidējā inflācija straujākā pēdējos gados https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17580-2017gada-videja-inflacija-straujaka-pedejos-gados Wed, 10 Jan 2018 18:05:02 +0200 Par investīcijām jaunu ražotņu izveidē SIA „Līgo Auto” saņems UIN atlaidi 11,4 milj. eiro apmērā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17567-par-investicijam-jaunu-razotnu-izveide-sia-ligo-auto-sanems-uin-atlaidi-114-milj-eiro-apmera Tue, 09 Jan 2018 18:05:01 +0200 Pērn novembrī turpināja strauji augt ārējās tirdzniecības apjomi https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17568-pern-novembri-turpinaja-strauji-augt-arejas-tirdzniecibas-apjomi Tue, 09 Jan 2018 18:05:01 +0200 Sabiedriskajai apspriešanai nodod priekšlikumus apjomīgiem grozījumiem Būvniecības likumā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17563-sabiedriskajai-apspriesanai-nodod-priekslikumus-apjomigiem-grozijumiem-buvniecibas-likuma Tue, 09 Jan 2018 12:05:01 +0200 Slimnīcu, teātru, sporta bāžu un kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošanai būs pieejami 32, 5 miljoni eiro https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17545-slimnicu-teatru-sporta-bazu-un-kulturvesturisko-piemineklu-atjaunosanai-bus-pieejami-32-5-miljoni-eiro Thu, 04 Jan 2018 18:05:02 +0200 EM pastiprinās AER un koģenerācijas staciju uzraudzību, lai izslēgtu potenciālu krāpniecību ar OIK atļaujām https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17539-em-pastiprinas-aer-un-kogeneracijas-staciju-uzraudzibu-lai-izslegtu-potencialu-krapniecibu-ar-oik-atlaujam Thu, 04 Jan 2018 12:05:02 +0200 Ašeradens darba vizītē apmeklēs Liepāju https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17542-aseradens-darba-vizite-apmekles-liepaju Thu, 04 Jan 2018 12:05:02 +0200 Novembrī apstrādes rūpniecībā turpinājās strauja izaugsme https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/17536-novembri-apstrades-rupnieciba-turpinajas-strauja-izaugsme Wed, 03 Jan 2018 18:05:01 +0200