Sākumlapa https://www.em.gov.lv Sākumlapa lv Mon, 01 May 2017 09:10:25 +0200 Mazumtirdzniecība pieaug straujāk nekā pagājušajā gadā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14731-mazumtirdznieciba-pieaug-straujak-neka-pagajusaja-gada Fri, 28 Apr 2017 18:05:01 +0200 Aicinām uz semināru par ēkas uzturēšanu pēc renovācijas https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14706-aicinam-uz-seminaru-par-ekas-uzturesanu-pec-renovacijas Thu, 27 Apr 2017 12:05:02 +0200 Valsts kanceleja izsludinājusi atklātu konkursu uz Būvniecības valsts kontroles biroja direktora amatu https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14703-valsts-kanceleja-izsludinajusi-atklatu-konkursu-uz-buvniecibas-valsts-kontroles-biroja-direktora-amatu Thu, 27 Apr 2017 12:05:01 +0200 BVKB: Maijā sāksies būvkomersantu klasifikācija https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14694-bvkb-maija-saksies-buvkomersantu-klasifikacija Wed, 26 Apr 2017 18:05:01 +0200 Elektroenerģijas tirgotāji turpmāk aktīvāk iesaistīsies energoefektivitātes pasākumu īstenošanā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14680-elektroenergijas-tirgotaji-turpmak-aktivak-iesaistisies-energoefektivitates-pasakumu-istenosana Tue, 25 Apr 2017 18:05:01 +0200 Precizēta būvkomersantu klasifikācijas kārtība https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14681-precizeta-buvkomersantu-klasifikacijas-kartiba Tue, 25 Apr 2017 18:05:01 +0200 Apstrādes rūpniecībā turpinās ražotāju cenu pieaugums https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14683-apstrades-rupnieciba-turpinas-razotaju-cenu-pieaugums Tue, 25 Apr 2017 18:05:01 +0200 Eiropas Komisija: Latvijā esošā atbalsta shēma elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu veidā atbilst ES iekšējā tirgus prasībām https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14676-eiropas-komisija-latvija-esosa-atbalsta-shema-elektroenergijas-obligata-iepirkuma-un-garantetas-maksas-par-uzstadito-jaudu-veida-atbilst-es-iekseja-tirgus-prasibam Mon, 24 Apr 2017 18:05:01 +0200 LIAA Biznesa inkubatora dalībnieks iegūst prestižu dizaina apbalvojumu https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14647-liaa-biznesa-inkubatora-dalibnieks-iegust-prestizu-dizaina-apbalvojumu Fri, 21 Apr 2017 18:05:01 +0200 Latvija un Lietuva turpina darbu pie vienota gāzes tirgus attīstības plāna izstrādes https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14648-latvija-un-lietuva-turpina-darbu-pie-vienota-gazes-tirgus-attistibas-plana-izstrades Fri, 21 Apr 2017 18:05:01 +0200 Pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14653-pagarinats-projektu-iesniegumu-iesniegsanas-termins-atbalstam-energoefektivitates-paaugstinasanai-razosanas-objektos Fri, 21 Apr 2017 18:05:01 +0200 Uz ALTUM akcelerācijas fondu pārvaldīšanu pretendē septiņas komandas https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14645-uz-altum-akceleracijas-fondu-parvaldisanu-pretende-septinas-komandas Fri, 21 Apr 2017 12:05:01 +0200 Izsludināta atlase par ES fondu atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/13207-izsludinata-atlase-par-es-fondu-atbalstu-energoefektivitates-paaugstinasanai-razosanas-objektos Thu, 20 Apr 2017 13:14:59 +0200 CFLA izsludina projektu atlasi par ES fondu atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/13023-cfla-izsludina-projektu-atlasi-par-es-fondu-atbalstu-energoefektivitates-paaugstinasanai-razosanas-objektos Thu, 20 Apr 2017 13:13:34 +0200 Rosinām noteikt vienotas tehniskās prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/14628-rosinam-noteikt-vienotas-tehniskas-prasibas-transportlidzeklu-brauksanas-atruma-kontroles-meriericem Thu, 20 Apr 2017 12:05:01 +0200