Sākumlapa https://www.em.gov.lv Sākumlapa lv Mon, 23 Apr 2018 06:24:56 +0200 Ašeradens: Latvijai ir potenciāls paplašināt ekonomisko sadarbību ar Norvēģiju inovācijas un zaļās enerģijas tehnoloģiju jomās https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18857-aseradens-latvijai-ir-potencials-paplasinat-ekonomisko-sadarbibu-ar-norvegiju-inovacijas-un-zalas-energijas-tehnologiju-jomas Sat, 21 Apr 2018 15:54:03 +0200 Apstrādes rūpniecībā turpinās ražotāju cenu pieaugums https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18854-apstrades-rupnieciba-turpinas-razotaju-cenu-pieaugums Sat, 21 Apr 2018 14:53:18 +0200 EK piedāvā uzlabot regulējumu efektīvākai patērētāju tiesību aizsardzībai https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18843-ek-piedava-uzlabot-regulejumu-efektivakai-pateretaju-tiesibu-aizsardzibai Fri, 20 Apr 2018 16:27:33 +0200 Ekonomiskā sadarbībā ar Ķīnu kļūst arvien intensīvāka https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18841-ekonomiska-sadarbiba-ar-kinu-klust-arvien-intensivaka Fri, 20 Apr 2018 16:02:17 +0200 Jaunuzņēmumi ved Latviju modernas ekonomikas virzienā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18836-jaunuznemumi-ved-latviju-modernas-ekonomikas-virziena Fri, 20 Apr 2018 13:22:54 +0200 Vēl mēnesi var pieteikties konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā” https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18817-vel-menesi-var-pieteikties-konkursam-energoefektivaka-eka-latvija Wed, 18 Apr 2018 15:20:21 +0200 Izveidota augsta līmeņa darba grupa obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18807-izveidota-augsta-limena-darba-grupa-obligata-iepirkuma-maksajumu-sistemas-atcelsanai Tue, 17 Apr 2018 15:28:09 +0200 24. aprīlī aicinām uz semināru par iespējām atjaunot ārējos un iekšējos inženiertīklus daudzdzīvokļu ēkās https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18806-24-aprili-aicinam-uz-seminaru-par-iespejam-atjaunot-arejos-un-ieksejos-inzeniertiklus-daudzdzivoklu-ekas Tue, 17 Apr 2018 09:37:27 +0200 Būvniecības nozare diskutē par digitālām pārmaiņām un atbildību būvniecībā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18785-buvniecibas-nozare-diskute-par-digitalam-parmainam-un-atbildibu-buvnieciba Fri, 13 Apr 2018 15:57:48 +0200 NTSP atbalsta iniciatīvu vispārsaistošajā ģenerālvienošanās atrunāt virsstundu darba samaksu https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18773-ntsp-atbalsta-iniciativu-visparsaistosaja-generalvienosanas-atrunat-virsstundu-darba-samaksu Thu, 12 Apr 2018 17:02:18 +0200 Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā ļaus sniegt atbalstu vairāk jaunuzņēmumiem https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18767-grozijumi-jaunuznemumu-darbibas-atbalsta-likuma-laus-sniegt-atbalstu-vairak-jaunuznemumiem Thu, 12 Apr 2018 10:25:17 +0200 Eiropas Komisija: kompetences centru un klasteru atbalsta programmas sekmē inovācijas attīstību Latvijā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18744-eiropas-komisija-kompetences-centru-un-klasteru-atbalsta-programmas-sekme-inovacijas-attistibu-latvija Wed, 11 Apr 2018 14:11:19 +0200 Latvija uzlabojusi progresu reformu un Eiropa 2020 stratēģijas mērķu izpildē https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18734-latvija-uzlabojusi-progresu-reformu-un-eiropa-2020-strategijas-merku-izpilde Tue, 10 Apr 2018 17:04:43 +0200 Martā visstraujāk pieauga cenas apģērbiem, apaviem un alkoholiskajiem dzērieniem https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18735-marta-visstraujak-pieauga-cenas-apgerbiem-apaviem-un-alkoholiskajiem-dzerieniem Tue, 10 Apr 2018 15:58:24 +0200 Turpmāk ēku atjaunošanas darbus varēs īstenot ilgākā laika periodā https://www.em.gov.lv/lv/jaunumi/18732-turpmak-eku-atjaunosanas-darbus-vares-istenot-ilgaka-laika-perioda Tue, 10 Apr 2018 13:53:21 +0200